Narodowe Centrum Nauki sfinansuje projekt naukowców PK

 

Projekt badawczy zespołu pod kierunkiem dr hab. inż. Agnieszki Sobczak-Kupiec z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w rozstrzygniętym w listopadzie tego roku konkursie SONATA 11.

 

NCN przekaże 383 600 zł na projekt „Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego”.


W ramach projektu planowane jest opracowanie składu oraz podstaw otrzymywania powłok kompozytowych ceramiczno-polimerowych modyfikowanych nanocząstkami srebra cechującymi się aktywnością antydrobnoustrojową, a następnie określenie właściwości fizykochemicznych,  mechanicznych oraz biomedycznych uzyskanych materiałów.

 

Interesujące rezultaty przeprowadzonych wstępnych badań wskazują, iż projekt może mieć duży wpływ na rozwój takich dyscyplin naukowych jak inżynieria materiałowa oraz medycyna.


SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Uzyskane finansowanie pozwala badaczom na prowadzenie innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Tym razem w konkursie nadesłano 757 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 204 zwycięskie projekty. Budżet konkursu wyniesie 86,7 mln zł.


Listy rankingowe wszystkich wniosków zakwalifikowanych do finansowania w sztandarowych  konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 11, PRELUDIUM 11 i SONATA 11 wraz z opisami projektów znajdują się pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-11-14-opus11-preludium11-sonata11-polonez2