„Almanach Astronomiczny na rok 2017” dra Tomasza Ściężora

Dr Tomasz Ściężor z Politechniki Krakowskiej jest autorem „Almanachu Astronomicznego na rok 2017”. Publikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania na portalu wydawców oraz ma także swoją wersję przygotowaną na urządzenia mobilne.

 


Okładka Almanachu Astronomicznego na rok 2017

„Almanach ma w zamierzeniu obejmować całokształt problematyki obserwacyjnej. Pełni także funkcje kalendarza. Jest przydatnym narzędziem dla wszystkich osób, które ciekawią zjawiska astronomiczne widoczne na niebie. Zarówno te, które można określić jako najbardziej powszechne w naszym codziennym życiu, jak wschody i zachody Słońca, aż po obserwowane przez osoby pasjonujące się poszczególnymi działami astronomii obserwacyjnej, jak np. zakrycia gwiazd przez planetoidy” - tłumaczy dr Tomasz Ściężor, autor almanachu.

 

W publikacji zawarto m.in. wschody i zachody Słońca na każdy dzień, wschody i zachody oraz fazy Księżyca, wschody i zachody planet, dane dla planet karłowatych i jaśniejszych planetoid, informacje o najjaśniejszych kometach, spis wszystkich znanych rojów meteorów, informacje o zaćmieniach Słońca i Księżyca. Są też wykresy przydatne przy obserwacjach księżyców planet, a także dane dla obserwatorów gwiazd zmiennych, czy momenty zakryć gwiazd przez Księżyc i planetoidy dla 12 miast Polski. Jest też rozdział przydatny przy określaniu zanieczyszczenia świetlnego w naszej okolicy, a nawet atlas Księżyca.

 

Almanach to kontynuacja „Kalendarza astronomicznego” wydawanego w latach 1992-2008 przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. Od roku 2015 wydawcą zostało Polskie Towarzystwo Astronomiczne, organizacja zrzeszająca zawodowych astronomów.


Dr Tomasz Ściężor jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe z dziedziny problematyki zanieczyszczenia świetlnego. Koordynator na Polskę obserwacji komet, związany z biuletynem „International Comet Quarterly”, wydawanym przez Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge w Stanach Zjednoczonych. Od 1977 r. członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA), przez szereg lat prezes oddziału krakowskiego tej organizacji. Autor kilku monografii oraz kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

 

Od 1992 r. dr Ściężor jest autorem ukazującego się co roku „Kalendarza Astronomicznego”, a następnie "Almanachu Astronomicznego". W 2015 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego III Ogólnokrajowej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem. W tym samym roku objął funkcję kierownika utworzonej z jego inicjatywy Pracowni Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego na Politechnice Krakowskiej oraz koordynatora Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba PTMA.

 

„Almanach Astronomiczny na rok 2017” jest dostępny do pobrania na portalu Urania (www.urania.edu.pl/almanach). Publikacja w wersji na urządzenia mobilne znajduje się także w zasobach Google Play.

 

 

Nauka w Polsce / red.