Pierwszy laureat stypendium im. Juliusza Lea

 

Michał Raźny, absolwent Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, a obecnie student I roku na Politechnice Krakowskiej, został pierwszym laureatem Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. Wyróżnienie to odebrał z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego w krakowskim Magistracie - poinformował dzisiaj portal Urządu Miasta Krakowa.


Stypendium im. Juliusza Lea jest nową formą wsparcia zdolnych uczniów, wprowadzona do Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów, uchwałą Rady Miasta Krakowa w sierpniu zeszłego roku. Stypendium ma upamiętniać Juliusza Lea, prezydenta Krakowa w latach 1904-1918.


Prezydenckie stypendium będzie przyznawane corocznie jednemu uzdolnionemu uczniowi krakowskiej szkoły ponadgimnazjalnej. Laureata wyłania Kapituła powołana przez prezydenta Krakowa. Kandydatów do stypendium zgłaszają dyrektorzy szkół - precyzują urzędnicy krakowskiego Magistratu.


Pierwszy laureat stypendium, Michał Raźny od października jest studentem I roku informatyki na Politechnice Krakowskiej. Ukończył w ubiegłym roku naukę w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Krakowie. Był laureatem VI edycji (rok szkolny 2013/2014) Ogólnopolskiego Konkursu „Zobaczyć Matematykę”, organizowanego przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W kolejnych latach uzyskał tytuł finalisty VII oraz VIII edycji tego konkursu.

 

 

 

krakow.pl / red.