Więcej o Akademickim Chórze Politechniki Krakowkiej „Cantata”: www.cantata.pk.edu.pl