Podpisanie umowy o współpracy z Powiatem Tatrzańskim

 

Politechnika Krakowska i Powiat Tatrzański podpisały umowę o współpracy. Porozumienie sygnowali we wtorek 31 stycznia 2017 r. w Zakopanem rektor PK prof. Jan Kazior i starosta tatrzański Piotr Bąk (na zdjęciu poniżej / fot. mat. prasowe).

 


Przedmiotem współpracy będzie organizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych oraz edukacyjnych, służących rozwojowi regionu. Wspólne działania obejmą w szczególności zagadnienia z obszaru architektury, budownictwa, gospodarki przestrzennej, inżynierii i ochrony środowiska, ochrony zabytków, planowania przestrzennego, budowy systemów informacji o terenie, rozwoju infrastruktury, komunikacji, transportu, energetyki oraz rozwoju lokalnej gospodarki.


PK będzie też współpracować z prowadzonymi przez Powiat placówkami oświatowymi i edukacyjnymi.


W ramach porozumienia studenci Politechnice będą mogli odbywać staże i praktyki zawodowe w jednostkach Powiatu oraz uzyskiwać pomoc przy realizacji prac dyplomowych w obszarach objętych współpracą.


Z kolei eksperci Politechniki będą podejmować w projektach naukowo-badawczych tematy związane z szeroko pojętą problematyką Tatr i Podtatrza, a także wspierać działalność edukacyjną Powiatu Tatrzańskiego poprzez wykłady, odczyty, konferencje i seminaria naukowe, a także konferencje szkoleniowe dla nauczycieli czy warsztaty dla młodzieży.