Najlepsza praca magisterska o Wieliczce - z PK

Paweł Klapa z Politechniki Krakowskiej został laureatem nagrody głównej konkursu na najlepsze prace o Wieliczce, w kategorii prace magisterskie. 26 stycznia br. w podczas sesji Rady Miejskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu za rok 2016.

 

Paweł Robert Klapa jest absolwentem (wrzesień 2016 r.) budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest również laureatem nagrody za rok 2015 w 47. edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie transportu przyznawaną przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie. W Wieliczce, nagrodę otrzymał za pracę „Projekt techniczny budowy parkingu Park And Ride w Kokotowie dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej”.

 

Nagrody za najlepsze prace licencjackie i magisterskie poświęcone Gminie Wieliczka przyznawane są od 2007 roku. Konkurs ma wymiar ogólnopolski i jest skierowany do studentów wszystkich uczelni. W ocenie prac komisja bierze pod uwagę przede wszystkim związek poruszonej problematyki z tematyką miasta i gminy oraz oryginalność zaproponowanych rozwiązań i pomysłów.


- Spojrzenie młodych ludzi jest szczególnie cenne, często wykazują się oni odwagą i wyobraźnią w myśleniu, co sprawia, że tworzą bardzo inspirujące prace - podkreślają organizatorzy.


Laureatom konkursu gratulacje i podziękowania złożyli: zastępca burmistrza Wieliczki ds. społecznych Rafał Ślęczka, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec oraz sekretarz gminy Wieliczka a zarazem przewodniczący kapituły konkursowej Adam Marek Panuś.


W dziesiątej edycji konkursu na najciekawsze prace dyplomowe o tematyce wielickiej, jury oceniało jedenaście prac - siedem magisterskich i cztery licencjackie, przyznało dwie nagrody główne i trzy wyróżnienia.

 

W kategorii prace magisterskie wyróżnienia otrzymały dwie studentki, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pierwszą nagrodę za pracę licencjacką przyznano studentce Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do studentki Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.