Cztery wynalazki z Politechniki Krakowskiej biorą udział w IV edycji konkursu i cyklu redakcyjnego „Dziennik Gazeta Prawna” pod nazwą „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”.


W konkursowej rywalizacji PK będą reprezentować: 1) System napędowy podwodnego robota mobilnego (mgr inż. Marcin Malec, mgr inż. Marcin Morawski), 2) Mechanizm stabilizujący ruchome lądowiska helikopterów (dr hab. inż. Grzegorz Tora), 3) Urządzenie do kompleksowego odpylania i oczyszczania gazów pochodzących ze spalania różnych nośników energii (dr hab. inż. Piotr Michorczykprof. PK; dr inż. Barbara Michorczyk), 4) Sposób otrzymywania kolagenu o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybicznych (dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. dr hab. Regina Kijkowska, dr inż. Dagmara Malina, dr inż. Bożena Tyliszczak, dr inż. Rafał Bogucki).


Do konkursu polskie uczelnie (publiczne i niepubliczne) oraz instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN zgłosiły 62 innowacyjne rozwiązania, związane z następującymi dziedzinami: informatyka, inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne, nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne. W konkursie biorą udział wynalazki zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2014-2015.

 

Projekty z największą liczbą punktów redakcja "DGP" prezentuje na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.


Laureatem konkursu zostaje autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach DGP przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji DGP, przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.


Partnerami merytorycznymi konkursu są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy RP, Państwowa Akademia Nauk, Centrum Nauki Kopernik i Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju.


Laureat otrzymuje nagrodę pieniężną na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali w czerwcu.