Bochnia chce współpracować ze studentami architektury z Politechniki Krakowskiej. List intencyjny w tej sprawie podpisali 3 lutego br. dziekan Wydziału Architektury PK prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi i otoczeniem gospodarczym dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca oraz burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński.


Bochnia chce włączyć studentów Politechniki Krakowskiej w procesy zmian przestrzennych w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji. Rezultatem wspólnych działań mają być projekty-koncepcje, zawierające pomysły na rozwiązanie najważniejszych, wciąż aktualnych problemów struktury miejskiej.


Świeże spojrzenie młodych projektantów Wydziału Architektury PK, będzie odniesieniem przy programowaniu działań o charakterze strategicznym na terenie Bochni.


W ramach współpracy przewiduje się m.in. organizację warsztatów projektowo-studyjnych, których tematyka ma być ściśle powiązana z potrzebami miasta. Jak podkreśla podpisany dokument, wymiana poglądów oraz prezentacja nowych trendów w architekturze pozwoli wypracować wspólne wizje, będące odpowiedzią na realne problemy, z którymi zmaga się Bochnia. Planowana jest również współpraca w ramach programów badawczych.


Umowa zakłada wykorzystanie w projektach studenckich i pracach dyplomowych tematów i lokalizacji zgłoszonych przez Gminę Miasta Bochnia oraz prezentację projektów na wystawach oraz publikację w materiałach promocyjnych miasta.