Nagrodzono pracę z PK w ogólnopolskim konkursie dla młodych wynalazców

Magdalena Malinowska z Politechniki Krakowskiej została laureatką nagrody specjalnej Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. W tym roku na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Wyniki ogłoszono we wtorek w Kielcach.


Mgr inż. Magdalena Malinowska (na zdjęciu / fot. Dawid Tomera) jest doktorantką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Pracownikiem Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej PK. Wyróżniona w konkursie praca pt. „Nowa pochodna lupeolu” została przygotowana we współpracy z dr inż. Elżbietą Sikorą i prof. dr. hab. inż. Janem Ogonowskim.


Przedmiotem wynalazku jest nowy, nie opisany dotychczas w literaturze związek biologicznie aktywny, pozyskany w wyniku modyfikacji struktury naturalnego alkoholu triterpenowego występującego w korze brzozy. Nowa pochodna wykazuje efektywniejsze działanie antyoksydacyjne i proliferacyjne w porównaniu z wyjściowym surowcem. Związek ten wykazuje prawie 20-krotnie wyższą aktywność antyoksydacyjną w porównaniu ze strukturą wyjściową - lupeolem oraz stymuluje proliferację komórek skóry na poziomie 30%.


Wyniki testów in vitro potwierdziły, że otrzymana substancja efektywnie wpływa na regeneracje komórek skóry, znacznie przyspiesza proces odbudowy jej uszkodzeń. Ponadto, otrzymany związek wykazuje zdolność do neutralizacji wolnych rodników, które są główną przyczyną wielu chorób, a także postępującego procesu starzenia się skóry. W celu określenia bezpieczeństwa stosowania otrzymanego związku, przeprowadzone zostały testy na potencjał drażniący, potwierdzające jego bezpieczeństwo. Uzyskane wyniki wykazały jednoznacznie, że nowa pochodna lupeolu, podobnie jak lupeol, nie wykazuje działania toksycznego, nie drażni i nie powoduje powstawania odczynu zapalnego komórek naskórka.


Związek będący przedmiotem wynalazku może znaleźć zastosowanie jako potencjalny składnik aktywny preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych przeznaczonych dla szerokiej grupy odbiorców, do pielęgnacji, regeneracji i poprawy stanu skóry.


Konkurs „Student - Wynalazca” jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku i adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów. W 7. edycji konkursu jury a przyznało 5 równorzędnych nagród głównych, 8 wyróżnień i 7 nagród specjalnych, które zostały ufundowane przez: prezesa Urzędu Patentowego RP, marszałka Województwa Świętokrzyskiego, prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX oraz rektora Politechniki Świętokrzyskiej.


Twórcy nagrodzonych pomysłów wezmą udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Ponadto laureaci i wyróżnieni zaprezentują swoje pomysły podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków.


Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom ma mieć miejsce za kilka miesięcy w Urzędzie Patentowym RP.