Nagrody dla młodych architektów w konkursie magazynu „Builder”

 

 

Marta Żebrowska z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymała wyróżnienie za projekt Green Works w 4. edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Młodych Architektów, organizowanego przez magazyn „Builder”. Wyniki ogłoszone zostały 25 stycznia br. podczas uroczystej gali Builder Awards.


 

 

 

 

Kapituła konkursu składająca się z 28 członków, wybitnych polskich architektów oraz przedstawicieli wiodących firm w branży budowlanej, oceniała 129 prac w trzech kategoriach: Dom własny architekta, Wypełnij lukę funkcją kultury i Współczesne miejsce pracy.


Politechnika Krakowska była jedną z trzech najliczniej reprezentowanych uczelni, jeśli chodzi o ilość przedstawionych prac konkursowych. Jury oceniało pomysłowość autorów, otwartość, jakość prezentowanej przez nich architektury, jak również dbałość o detale oraz poprawność zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.


Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe, za I miejsce przyznawano 7 tysięcy złotych, kolejne to odpowiednio 5 i 3 tys. zł, a wyróżnieni otrzymali 1 tys. zł.


W ramach konkursu ufundowane zostały również przez firmę WSC Witold Szymanik i S-ka nagrody specjalne za najlepsze prace, których zasadnicza część wykonana została w programie Archicad, jedną z nich otrzymał zespół z Politechniki Krakowskiej: Ewa Gaczorek, Agnieszka Kępa i Artur Gibas, za projekt Heliotropy.


Konkurs dla Młodych Architektów, będący częścią ogólnopolskiego programu Promujemy Polską Architekturę, odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz we współpracy z niemal wszystkimi uczelniami wyższymi kształcącymi przyszłych architektów w Polsce.

 

 

 Źródło: Miesięcznik „Builder”