Pod koniec marca Politechnika Krakowska będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej „Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności”. Konferencja odbędzie się w ogłoszonym przez Senat i Sejm Rzeczypospolitej oraz obchodzonym przez Politechnikę Krakowską Roku Tadeusza Kościuszki.

 


Społeczność akademicka PK jest dumna, że od 1976 r. jej patronem jest Tadeusz Kościuszko. To wybitna postać w historii, zarówno polskiej, jak i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Był on nie tylko szczególnie uzdolnionym inżynierem, ale też znakomitym dowódcą, a przede wszystkim człowiekiem uosabiającym idee wolności, patriotyzmu, równości i tolerancji. Uczelnia stara się przybliżyć sylwetkę tego bohatera narodowego.


W tym kontekście marcowa konferencja na Politechnice Krakowskiej proponuje się podjęcie dyskusji i prezentacji badań własnych w zakresie poniżej przedstawionych obszarów wiedzy:


- postać Tadeusza Kościuszki: wątki biograficzne, walki niepodległościowe, powstanie, emigracja;
- patron Politechniki Krakowskiej jako symbol nauki, techniki, szkolnictwa;
- Tadeusz Kościuszko w sztuce: rysunek, malarstwo, rzeźba, medalierstwo, film, literatura;
- dokonania w zakresie wojskowości: fortyfikacje, strategia wojskowa.

 

Konferencja to kilkanaście wykładów, dyskusje i wystawy. Wystąpią prelegenci z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z Macquarie University z Australii i Kosciuszko Museum w Solurze (Szwajcaria).


Konferencja odbędzie się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia” na kampusie przy ul. Warszawskiej 24, w dniach 24-25 marca br.


Szczegółowy program konferencji oraz więcej informacji na: www.konferencjakosciuszko.pk.edu.pl

 

Zobacz również:
Rozpoczęła się rejestracja on-line do 6. edycji konkursu kościuszkowskiego