Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej otrzymało medal za zasługi w propagowaniu idei jakości przyznany przez Zarząd Klubu Polskie Forum ISO 9000.

 

Wyróżnienie zostało wręczone 10 marca br. w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie podczas jubileuszowej konferencji „W perspektywie jakości” zorganizowanej w ramach polskiego forum jakości z okazji 25-lecia działalności Klubu.

 

 

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK powstało w 2000 r. Organizuje i prowadzi studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Wspiera uczelniane laboratoria w procesie akredytacyjnym. Prowadzi działania związane z wdrożeniem w organizacjach systemów zarządzania: jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.


Od początku swojej działalności współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Jest Członkiem Rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz Członkiem Rzeczywistym Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.


Aktualnie w ofercie Centrum jest trzynaście rodzajów studiów podyplomowych oraz kilkanaście specjalistycznych kursów i szkoleń.

 

 

Na zdjęciu, medal Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz budynek Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK  / fot. Jan Zych.