Już prawie dziewięćdziesięciu studentów i uczniów z całej Polski zarejestrowało się do udziału w konkursie wiedzy o generale Tadeuszu Kościuszce - patronie Politechniki Krakowskiej. Na zwycięzców czekają dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrany kierunek studiów oraz atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

 

Konkurs „Tadeusz Kościuszko - inżynier i żołnierz” adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja na stronie internetowej www.kosciuszko.pk.edu.pl - w terminie do 24 marca br.

 

5 kwietnia zarejestrowani uczestnicy przystąpią do testu online, złożonego z 30 pytań zamkniętych. W konkursie nie mogą brać studenci kierunku historia, studenci szkół wojskowych oraz finaliści poprzednich edycji konkursu.

 

Regulamin konkursu wyrównuje szanse uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Do II etapu (finału) Komisja Konkursowa zakwalifikuje bowiem 10 osób - po 5 najwyżej ocenionych uczestników z obydwu grup.

 

Finał odbędzie się 24 kwietnia w Krakowie. Zawodnicy będą rywalizować odpowiadając na 20 serii pytań. W każdej, zawodnik musi udzielić odpowiedzi na jedno pytanie w ciągu 15 sekund - za poprawną odpowiedź otrzymuje 10 punktów.


Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody, między innymi dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia na Politechnice Krakowskiej, a także nagrody finansowe.


• za zajęcie 1 miejsca - tablet iPad Air oraz 2000 złotych;
• za zajęcie 2 miejsca - laptop i 1500 złotych;
• za zajęcie 3 miejsca - odtwarzacz iPod Touch i 500 złotych;
• za zajęcie miejsc od 4 do 10 - nagrody książkowe oraz gadżety Politechniki Krakowskiej.

 

Uczestnik wielkiego finału, który zajmie najlepsze miejsce, otrzyma dodatkowo 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolny kierunek studiów (z wyjątkiem kierunków architektura i architektura krajobrazu oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego) prowadzony przez Politechnikę Krakowską w roku akademickim, w którym finalista będzie ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia.

 

Szczegóły (w tym wykaz literatury) na stronie internetowej: www.kosciuszko.pk.edu.pl.


Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.