Dr inż. Władysława Maria Francuz otrzymała tytuł Kawalera Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, za wybitne zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenia przy realizacji jego statutowych zadań. Uroczystość nadania tytułu i wręczenia pamiątkowego srebrnego sygnetu ZHP odbyła się 18 marca br.


Laureatka tytułu Stowarzyszenia jest związana z Harcerstwem od 60 lat. Pełniła wiele funkcji w Hufcu Kraków-Podgórze i Kraków-Zwierzyniec, a także jako instruktor i członek Rady w Komendzie Chorągwi Krakowskiej ZHP. W roku 1967 otrzymała stopień harcmistrza. W 1975 r. założyła Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” i do tej pory jest jego kierownikiem. W latach 1975-1990 pełniła funkcję zastępcy komendanta Chorągwianej Szkoły Instruktorów.


Dr inż. Władysława Maria Francuz jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego (dzisiaj Wydział Inżynierii Lądowej) Politechniki Krakowskiej. W latach 1994-2014 była dyrektorem Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Od roku 2010, w ramach CPiP PK, koordynuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Dr Maria Francuz od wielu lat aktywnie działa w Komitecie Olimpiady i Umiejętności Budowlanych w Krakowie i Warszawie oraz w zespołach Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest autorką ponad 140 publikacji, w tym kilkunastu książek.


Jest laureatką tytułu „Krakowianka Roku” (2014) przyznawanego przez klub Soroptimist International. Została wyróżniona nagrodą Województwa Małopolskiego - „Amicus Hominum” (2009) oraz medalem prezydenta Krakowa „Honoris Gratia” (2010).


W 2014 roku, w plebiscycie „Dziennika Polskiego” otrzymała wyróżnienie „Taaaki Człowiek”. Bardzo ceni sobie odznaczenie Kawalera Orderu Uśmiechu. Odznaczona medalem KEN i medalami z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz 70-lecia Politechniki Krakowskiej. „Gazeta Krakowska” dwukrotnie wybrała ją Człowiekiem Roku (2000, 2016).

 

Na zdjęciu, dr Maria Francuz odbiera list gratulacyjny od rektora PK prof. Jana Kaziora, podczas posiedzenia senatu uczelni, 22 marca br. / fot. Jan Zych.