Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna to nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej. Rekrutacja rozpocznie się już w czerwcu br. Pierwsi studenci rozpoczną studia na tym kierunku od nowego roku akademickiego, w październiku br. Kierunek zostanie uruchomiony na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 

Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Jak twierdzą specjaliści, współczesna infrastruktura komunalna, szczególnie ta jej część, która zapewnia dostawy wody oraz energii cieplnej wymaga, aby osoby ją eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności niezbędne wobec zwiększającego się stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń we współczesnych systemach infrastruktury.

 

- Konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie i strategię w instytucjach Krakowskiego Holdingu Komunalnego oraz w strukturach zarządzania infrastrukturą komunalną w innych miastach Polski południowej, z którymi na Wydziale Inżynierii Środowiska współpracujemy na co dzień, przekonują o zapotrzebowaniu na specjalistów o specyficznym zestawie kompetencji z zakresu infrastruktury komunalnej, jakich brakuje obecnym absolwentom kierunków energetyka czy OZE - wyjaśnia dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki.


W nowym kierunku uczelnia widzi zadanie dydaktyczne i działanie na rzecz stworzenia odpowiednich kadr dla rozwoju urbanizacji i metropolizacji, ukierunkowanych na kształtowanie i wdrażanie rozwiązań typu SMART.


- Opracowaliśmy zestaw kompetencji, które umiejętnie łączą rozwiązania inteligentne w zakresie zarządzania infrastrukturą i jej rozwojem, przy właściwym bilansowaniu energetycznym nowych rozwiązań, z podnoszeniem jakości przestrzeni, życia mieszkańców oraz dostępu do zasobów naturalnych i uruchomiliśmy kierunek, którego absolwenci przygotowani będą do pracy w przedsiębiorstwach miejskich i lokalnych, zajmujących się eksploatacją zaawansowanej infrastruktury szczególnie zaopatrującej w ciepło i wodę oraz energię - mówi dziekan WIŚ.


Nowy kierunek na Wydziale Inżynierii Środowiska powstanie na bazie dwóch dyscyplin naukowych: gospodarki przestrzennej i inżynierii środowiska. Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna został powołany uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 22 marca br.

 

 

Więcej o nowym kierunku: www.wis.pk.edu.pl/rek/ozeilk.html

 

(fot. WIŚ PK)