Tłumy maturzystów odwiedziły, w czwartek 30 marca, Politechnikę Krakowską w Dniu Otwartym uczelni. Do studiowania na kierunkach technicznych nie trzeba już specjalnie przekonywać pań. Kandydatek na studia było wśród gości PK tyle samo co panów ...

 

- Trafiliście pod właściwy adres. Studia na Politechnice dadzą wam gwarancję ciekawej i dobrej pracy. Zdobędziecie tu wiedzę i umiejętności inżynierskie, a do tego ciekawie spędzicie czas studiów. Poza nowoczesnymi kierunkami i programami kształcenia, oferujemy Wam wiele możliwości osobistego rozwoju - w kołach naukowych, podczas wyjazdów zagranicznych do uczelni partnerskich na całym świecie, w sekcjach sportowych AZS, przez udział w znanych w Polsce inicjatywach studenckich i kulturalnych - podkreślił podczas spotkania z młodzieżą prof. Tadeusz Tatara, prorektor PK.


Badania losów absolwentów PK rzeczywiście potwierdzają, że nie mają oni kłopotów z pracą po studiach. Z najnowszych badań - rocznika 2015 - wynika, że 92 procent wychowanków PK pracuje w pół roku studiach, ponad 70 proc. znalazło zatrudnienie jeszcze przed końcem studiów lub do miesiąca po obronie.


Podczas Dnia Otwartego maturzyści interesowali się zasadami rekrutacji na PK, progami punktowymi na poszczególne kierunki, stypendiami, akademikami. Dopytywali też studentów PK o poziom trudności przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki, chemii) na wykładach i ćwiczeniach.


Uczelnia zaprezentowała 25 kierunków studiów, które zaproponuje w roku akademickim 2017/2018. Będą wśród nich takie, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów (informatyka, budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, technologia chemiczna, transport), ale też nowość na Wydziale Inżynierii Środowiska - kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna.


- To unikatowy w Polsce kierunek studiów, nawiązuje do idei inteligentnych miast i jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Program studiów powstał w oparciu o wyniki naszych działań naukowych oraz wiedzę specjalistów z krakowskich jednostek komunalnych m.in.: MPWiK, MPO, MPEC. Specjaliści z tych firm będą prowadzić zajęcia ze studentami, w obiektach przedsiębiorstw studenci będą odbywać staże i praktyki. Dzięki temu teoretyczną wiedzę od razu wykorzystają w praktyce i to pod kierunkiem swoich przyszłych pracodawców - wyjaśnia dr inż. Piotr Beńko, prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Jak dodaje na rynku pracy istnieje poważna luka kadrowa, jeśli chodzi o specjalistów w dziedzinie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o zasoby miast. - Do 2030 r. w Unii Europejskiej musimy podnieść poziom pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych do 27 proc. Tymczasem przed tygodniem ukazał się najnowszy raport pokazujący, że Polska jest pod tym względem w ogonie Europy. Szacuje się, że m.in. w związku z uruchomieniem funduszy strukturalnych dedykowanych zielonej energii powstanie na rynku wiele nowych miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej. Nasi absolwenci będą przygotowani do profesjonalnej organizacji procesów wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej, dostarczania wody i odbioru ścieków, tak aby pozyskiwać przy tym - dzięki nowoczesnych technologiom - jak największą ilość energii z zielonych źródeł - mówi dr Beńko.


W czasie Dnia Otwartego zaprezentowało się siedem wydziałów uczelni. Zaprosiły do swoich sal wykładowych i laboratoriów, zaprezentowały najnowsze wynalazki, w tym pozyskiwane z odpadów biomateriały do hodowli tkanek, symulatory tramwaju czy myśliwca F-16, roboty.


Na rok akademicki 2017/2018 Politechnika Krakowska przygotowała ponad 5,5 tys. miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Letnia rekrutacja odbywać się będzie na przełomie czerwca i lipca.

 

 

 

Na zdjęciu, młodzież przy stoiskach wydziałów w czasie Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej, 30 marca 2017 r. / fot. Jan Zych.

 

Zobacz więcej zdjęć z Dnia Otwartego PK w fotogalerii serwisu.

również relacja filmowa: Dzień Otwarty 2017