Studenci Politechniki Krakowskiej, pod kierunkiem ekspertów uczelni, wspierają rozwój miast i regionów Małopolski. W ramach prac dyplomowych podejmują tematy projektowe ważne dla lokalnych społeczności. W czwartek 30 marca w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie otwarto wystawę prac dyplomowych studentów architektury krajobrazu PK pt. „Studenci dla zieleni Krakowa”.


Młodzi projektanci z PK prezentują swoje pomysły na zagospodarowanie kilkunastu reprezentacyjnych miejsc w mieście. Na wystawie przedstawione zostaną prace poświęcone m.in. osiedlom Wandy, Dywizjonu 303 (z parkiem gen. Skalskiego), Spółdzielczego (wraz z Parkiem Wiśniowy Sad) i Willowego w Nowej Hucie, Plantom Bieńczyckim, a także adaptacji zieleni fortecznej Plant Nowej Huty i Fortu Kleparz.


Studenci PK zaproponowali też rozwiązania dedykowane parkom rzecznym: Dłubni, Wilgi czy parku Sudół Dominikański. Opracowali także ciekawe koncepcje zagospodarowania Bulwarów Wiślanych między mostami Zwierzynieckim i Dębnickim, Zielonej Wstęgi łączącej Park Reduta z Fortem Batowice czy terenów wzdłuż ul. Reymonta w Krakowie (tzw. Reymonta Parkway). Podjęli również temat rewitalizacji: Alej Trzech Wieszczów, terenów Dworca Towarowego w Krakowie czy terenów poprzemysłowych Bonarki (w ramach projektu „Park powiązań - Bonarka”). Na wystawie znajdą się także prace poświęcone estetyzacji pasma ul. Opolskiej, koncepcji zielonej infrastruktury na terenie Prądnika Białego w Krakowie czy krajobrazowej transformacji ulic Zabłocia.


Studenckie prace magisterskie powstały pod kierunkiem najwybitniejszych polskich architektów krajobrazu, m.in. prof. Aleksandra Böhma, prof. Anny Mitkowskiej, prof. Zbigniewa Myczkowskiego, dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz czy dr inż. arch. Urszuli Forczak-Brataniec.


W 2015 r. przedstawiciele Politechniki Krakowskiej i Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem porozumienia jest kooperacja w ramach działań służących poprawie stanu zieleni w mieście - przy wykonywaniu opracowań studialnych, badań, projektów i analiz, a także przy realizacji prac semestralnych i dyplomowych studentów, poświęconych tematom wskazanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.


W efekcie współpracy powstały m.in. prace dyplomowane prezentowane na wystawie. Umowa dotyczy także współpracy przy organizacji konkursów studenckich i branżowych związanych z tematyką zieleni miejskiej, konsultacji autorskich programów nauczania, wspólnej organizacji kursów, konferencji i szkoleń dla kadr obu stron porozumienia, popularyzacji zawodu architekta krajobrazu w środowisku samorządowym i partnerów gospodarczych, a także wsparcia doradczego i eksperckiego ze strony pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK.


Wystawa czynna od 30 marca do 14 kwietnia.

 

 

Na zdjęciach, otwarcie wystawy „Studenci dla zieleni Krakowa”, 20 marca br. / fot. Jan Zych.

 

 

Zobacz także: Zaproszenie na wernisaż prac młodych architektów krajobrazu - „Studenci dla zieleni Krakowa”

oraz: Konkurs dla uczniów na projekt miejsca spotkań przy szkołach

„Człowiek w krajobrazie” - ogólnopolski konkurs i warsztaty dla uczniów