Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu ogłosiło wyniki konkursu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2015/2016. Pierwsze miejsce w obydwu kategoriach zajęli studenci Politechniki Krakowskiej.

 


I nagrodę za pracę inżynierską otrzymała inż. arch. kraj. Adriana Baryżewska za „Projekt zagospodarowania ogrodu śródblokowego dawnego osiedla robotniczego w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach”. Promotorem była dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK.


Najlepszą wśród magisterskich była praca mgr inż. arch. kraj. Joanny Wojtuń, pt. „Zabłocie_4D Krajobrazowa transformacja ulic”. Promotor - dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK; promotor pomocniczy - dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec.


Tematyka prac dyplomowych miała mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie miały mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogły mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.


Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę ujęte w tabelach oceny: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła w konkursie trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po dwie prace inżynierskie i magisterskie.


Do konkursu mogły być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.


Organizatorem konkurs był Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK).

 

 

Zobacz także:

Wyniki konkursu SPAK - pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych

 

oraz:

Studenci i eksperci Politechniki dla zieleni Krakowa

Konkurs dla uczniów na projekt miejsca spotkań przy szkołach

„Człowiek w krajobrazie” - ogólnopolski konkurs i warsztaty dla uczniów

Wystawa prac młodych architektów krajobrazu - „Studenci dla zieleni Krakowa”