Studenci architektury krajobrazu i architektury z Politechniki Krakowskiej oraz kierunków pokrewnych z uczelni chorwackich w Zagrzebiu i Splicie wzięli udział w międzynarodowych warsztatach projektowych, których celem było opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja” w Krakowie.

 

Publiczna prezentacja prac studentów z udziałem mieszkańców Krakowa odbyła się 31 marca. Jury i przybyli mieszkańcy byli jednogłośni w swoim wyborze - zwyciężyła grupa w składzie: Marija Petričević, Mira Medović, Katarzyna Machaj i Małgorzata Czyszczoń.

 

Warunki i wymagania konkursowe obejmowały konieczność uwzględnienia wyników konsultacji społecznych, które odbyły się w połowie lutego tego roku. Od 27 do 31 marca br., w trakcie warsztatów studenci pracowali w międzynarodowych i interdyscyplinarnych grupach nad pomysłem na wschodnią część Parku.

 

Do zaprojektowania przewidziano: układ komunikacyjny, kompozycję zieleni, plażę, elementy małej architektury i ścieżkę edukacyjną dotyczącą tematyki chorwackiej. W trakcie trzech dni pracy warsztatowej powstały ambitne projekty łączące poszanowanie przyrody i zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych.

 

Ideą przewodnią ich pracy było utworzenie zielonej oazy, która w swej treści tematycznej bogato nawiązuje do Chorwacji przy jednoczesnym zachowaniu walorów ekologicznych terenu. Park dodatkowo wzbogacono o funkcję edukacyjną. Projektanci zaplanowali molo dla wędkarzy, pomost z miejscem obserwacji ptaków, łąki kwietne, plac zabaw z pagórkami, miejsce ekspozycji plenerowej, park linowy dla dzieci, plażę, siedziska, boiska do gier polskich i chorwackich, miejsce z pergolą przeznaczone na gastronomię, przebieralnie i toalety.

 

Wykonawcę projektu dla wschodniej części Parku z uwzględnieniem wytycznych zwycięskiej koncepcji (na zdjęciach / fot. ZZM Kraków) warsztatów polsko-chorwackich Zarząd Zieleni Miejskiej planuje wyłonić w kwietniu.

 

Wybrany projektant zweryfikuje zgodność pracy studentów z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i postara się uwzględnić maksymalnie dużo pomysłów.

 

Warsztaty zorganizowali: Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Rada i Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze i Urząd Miasta Krakowa.

 

Organizatorzy mają nadzieję, że ta realizacja zapoczątkuje tradycję upamiętniania miast i państw partnerskich w przestrzeni publicznej Krakowa.