Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje we wrześniu ogólnopolską konferencję naukową - XX Forum Architektury Krajobrazu. Jeszcze tylko do 8 maja trwa rejestracja i nadsyłanie streszczeń referatów.

 

Konferencja jest podsumowaniem kolejnej dekady corocznych spotkań naukowych pod nazwą Forum Architektury Krajobrazu, organizowanych przez polskie uczelnie kształcące architektów krajobrazu.


Od pierwszego forum, zorganizowanego w 1998 roku w Krakowie z inicjatywy Instytutu Architektury Krajobrazu PK, upłynęło 20 lat, będzie to więc konferencja jubileuszowa. Dodatkowo, forum zbiega się z 50-leciem pracy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Aleksandra Böhma, stąd dedykowane jest Profesorowi.

 

Tematy wiodące tegorocznego forum to:
• praktyka zawodowa - twórczość i realizacje,
• badania naukowe,
• dydaktyka.

 

Organizatorzy w uzasadnieniu tematyki forum podkreślają, że nowe idee, teorie i koncepcje, wśród których jest m.in. urbanistyka krajobrazowa czy planowanie krajobrazowe, pokazują, że krajobraz postrzegany jest jako wytyczna, determinanta i cel projektowania. Badania naukowe cechuje coraz większa interdyscyplinarność i różnorodność wynikająca z nowych nurtów w architekturze krajobrazu, takich m.in. jak inteligentny rozwój, zielona infrastruktura, usługi ekosystemów, pracujący krajobraz czy recykling przestrzeni oraz wielu innych.

 

Ponad 15 uczelni w Polsce, publicznych i prywatnych, kształci w Polsce architektów krajobrazu, co wskazuje na rozwój specjalności i rodzi nadzieje na lepszą jakość polskiego krajobrazu.

 

Organizatorzy XX Forum Architektury Krajobrazu zakładają publikację streszczeń konferencyjnych i posterów, publikację artykułów lub monografii. Konferencji towarzyszyć będą wystawy osiągnięć we wszystkich trzech blokach tematycznych oraz wyjazd studialny.

 

Propozycje referatów należy przesłać w postaci streszczeń (300 słów) w formularzu rejestracyjnym do dnia 8 maja br. Rejestracji na XX Forum Architektury Krajobrazu można dokonać na stronie www.20forumak.pl. Tam również szczegółowe informacje o konferencji.

 

Konferencja odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej oraz organizacji International Federation of Landscape Architects (IFLA), Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK).

 

XX Forum Architektury Krajobrazu odbędzie się w Krakowie w dniach 21-23 września 2017 r.

 

 

Zobacz również:

Studenci z PK i chorwackich uczelni dla krakowskich Bagrów

Studentki architektury krajobrazu najlepsze w konkursie SPAK

Studenci i eksperci Politechniki dla zieleni Krakowa

Konkurs dla uczniów na projekt miejsca spotkań przy szkołach

„Człowiek w krajobrazie” - ogólnopolski konkurs i warsztaty dla uczniów