Spółka NEWAG IP Management, należąca do Grupy NEWAG ufundowała stypendia dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Chce w ten sposób wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów, interesujących się transportem szynowym.

 

newagstypendium3

Finansowe wsparcie w wysokości 1100 zł netto miesięcznie jest przyznawane na jeden semestr, ale można je otrzymać na dłuższy okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i uzyskania co najmniej średniej 4,5 z ocen semestralnych. Pierwszymi stypendystami NEWAG-u zostali studenci prowadzonej przez Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego specjalności inżynieria produkcji środków transportu masowego: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki.

 

Studenci będą mogli odbywać staże w biurze konstrukcyjnym w Krakowie, bądź w siedzibie firmy w Nowym Sączu. Zadania stażystów będą związane z projektowaniem i rozwojem dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz ich produkcją.

 

Przygotowany przez NEWAG program stypendialny „Prodesse in posterum” wybiega w przyszłość i dzięki niemu zdolni studenci Politechniki Krakowskiej mają szansę na rozwój zawodowy. Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej przy współpracy z firmą NEWAG otwiera od przyszłego roku nową specjalność na kierunku transportinżynieria pojazdów szynowych, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników w sektorze transportu kolejowego.


Wręczenie stypendiów odbyło się 14 marca br. w krakowskim biurze NEWAG przy ul. Klimeckiego w Krakowie (na zdjęciu powyżej), w obecności m.in. prezesa NEWAG IP Management Józefa Michalika, p.o. dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych WM PK dr inż. Grzegorza Zająca oraz kierownika Działu Badań i Rozwoju w firmie NEWAG Macieja Górowskiego, będącego jednocześnie koordynatorem programu stypendialnego.


Kolejną edycję programu stypendialnego firma NEWAG zaplanowała na początek roku akademickiego 2017/2018.