Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał uczelniom do rozpowszechnienia informacje na temat harmonogramu spotkań i harmonogramu realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców regionu.


W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego województwa. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.


Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.


W załączniku:


1. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego dotyczące II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


2. Harmonogramu realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.