Politechnika Krakowska zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w dwóch konkursach: fotograficznym pt. „Człowiek w krajobrazie” oraz projektowym - Zaprojektuj miejsce spotkań przy twojej szkole. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: warsztaty rysunku i fotografii, tablet, czytnik e-booków, udział w wystawach pokonkursowych.


Uczestnicy konkursu „Zaprojektuj miejsce spotkań przy twojej szkole” mają za zadanie zaprojektować niewielką przestrzeń do rekreacji i wypoczynku uczniów przy szkole, do której uczęszczają. Projekt ma dotyczyć miejsca, które obecnie nie jest przewidziane do rekreacji - np. fragmentu parkingu lub trawnika.


Autor powinien zaplanować elementy małej architektury (np. siedziska lub ławki, kosz na śmieci, donice i inne), zintegrowane z zielenią. Prace można zgłaszać do 12 maja, autorzy 12 najlepszych zostaną zaproszeni na warsztaty rysunku odręcznego przygotowujące do egzaminów wstępnych na architekturę krajobrazu na PK. Ponadto nagrodami w konkursie są: tablet, czytnik e-booków, album oraz udział w wystawie pokonkursowej.


Zdjęcia na ogólnopolski konkurs na fotografię krajobrazową pt. „Człowiek w krajobrazie” można przesyłać do 9 maja. Na ich podstawie zostaną wybrani finaliści rywalizacji, którzy wezmą udział w dwudniowych warsztatach fotograficznych. Po nich zaprezentują swoje prace na wystawie pokonkursowej, a najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Konkursy organizuje Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.


Wszystkie informacje o obu konkursach - ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe - na stronie: architektura-krajobrazu.pk.edu.pl