Inżynieria pojazdów szynowych - to nowa specjalność w ofercie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Będzie prowadzona od najbliższego roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia na kierunku transport we współpracy z firmą NEWAG, czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży transportu szynowego. Studenci w trakcie kształcenia będą odbywać płatne staże w firmach oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków z branży, dzięki czemu zdobędą wiedzę i umiejętności odpowiadające oczekiwaniom przedsiębiorców.

 


Nowa specjalność jest odpowiedzią na potrzeby pracodawców, którzy pilnie poszukują specjalistów w dziedzinie inżynierii pojazdów szynowych. - Pracodawcy zgłaszają nam bardzo duże zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa pojazdów szynowych. Poszukują ich często bez efektu, mimo oferowania bardzo atrakcyjnych warunków pracy. Ta kadrowa luka w branży kolejowej związana jest z upadkiem kształcenia na kierunkach związanych z transportem szynowym w latach 90. - mówi dr inż. Grzegorz Zając, dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej.


Instytut działa na PK od lat 70. i pełni rolę czołowego polskiego ośrodka eksperckiego w dziedzinie budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Jednostka prowadzi bardzo szeroką współpracę w zakresie badań naukowych i wdrożeń z partnerami z branży kolejowej. Są to m.in. producenci taboru kolejowego (Newag S.A., Knorr-Bremse, Bonatrans Bohumin), użytkownicy taboru kolejowego (Koleje Małopolskie, Koleje Regionalne, PKP Intercity, PKP Cargo, MPK Kraków), a także jednostki naukowe (Instytut Kolejnictwa w Warszawie) i urzędy administracji państwowej działające na rzecz transportu szynowego (Urząd Transportu Kolejowego, Transportowy Dozór Techniczny). To właśnie bogate doświadczenia badawcze i praktyczne oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym ekspertów PK pozwoliła uruchomić nową specjalność.


Program studiów

Program kształcenia powstał we współpracy specjalistów z PK i Newagu, co gwarantuje, że absolwenci kierunku transport i specjalności inżynieria pojazdów szynowych będą mieli bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. W trakcie studiów poza realizacją przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych dla kierunku transport na WM PK, studenci będą mieli także zajęcia poświęcone systemom CAD w transporcie oraz - w ramach specjalności - wykłady, laboratoria, laboratoria komputerowe i projekty z przedmiotów specjalistycznych. Obejmą takie zagadnienia jak:
 
- budowa środków transportu szynowego;
- projektowanie pojazdów szynowych;
- napęd i hamowanie pojazdów szynowych;
- materiały i technologia pojazdów szynowych;
- systemy eksploatacji, diagnostyka i utrzymanie pojazdów szynowych;
- układy elektryczne i elektroniczne w pojazdach szynowych;
- mechanizmy pojazdów szynowych;
- specjalistyczna dokumentacja techniczna;
- bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów szynowych;
- certyfikacja pojazdów szynowych.


W ostatnim semestrze 3,5-letnich studiów przewidziana jest płatna, specjalistyczna praktyka inżynierska (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) w firmach przemysłu szynowego (ok. 570 godz.). Praktyki są przewidziane głównie w firmie Newag S.A , a także w innych firmach partnerskich PK (to m.in. producenci taboru szynowego, komponentów i systemów do pojazdów szynowych).


Podczas kończącego studia inżynierskie seminarium dyplomowego student zrealizuje projekt dyplomowy bazujący na praktycznych doświadczeniach zebranych podczas praktyk w przemyśle, poświęcony rzeczywistemu problemowi inżynierskiemu. Promotorami prac będą wspólnie: pracownik Instytutu Pojazdów Szynowych PK i przedstawiciel firmy branżowej.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzić będą specjalistycznie wykształceni i przygotowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej, a także praktycy branży - pracownicy takich firm jak: Newag S.A., Knorr-Bremse, Instytut Kolejnictwa, MEDCOM, PLASTWAG, Instytut Spawalnictwa, UTK, MPK Kraków. Grupy studenckie w ramach specjalności będą liczyły maksymalnie 15 osób, dzięki temu kształcenie spełni założenia idei „mistrz - uczeń”, czyli odpowiednio intensywnej, indywidualnej opieki wykładowców i wykwalifikowanych praktyków branży nad studentem.


Możliwości zatrudnienia

Absolwenci specjalności inżynieria pojazdów szynowych na kierunku transport pozyskają wiedzę i umiejętności, która umożliwi im łatwe podjęcie pracy w zespołach projektowych i eksploatacyjnych taboru szynowego w Polsce i zagranicą. - Ze względu na obecny dynamiczny rozwój przedsiębiorstw produkujących i eksploatujących nowoczesny tabor szynowy na potrzeby rynku wewnętrznego i na eksport, rynek pracy łatwo absorbuje inżynierów tej specjalności. Sam Newag złożył deklarację przejęcia całej grupy absolwentów wykształconych według programu, w tworzeniu którego firma uczestniczy - mówi dr hab. inż. Andrzej Sowa z WM PK, opiekun kierunku transport. - Uzyskane na studiach kwalifikacje będą również przydatne do pracy w zespołach projektowych z innych gałęzi techniki.


Forma studiów i wybór specjalności

Kandydaci zainteresowani specjalnością inżynieria pojazdów szynowych rekrutują się najpierw na kierunek transport na Wydziale Mechanicznym (jeden przedmiot rekrutacyjny do wyboru: matematyka lub fizyka i astronomia lub fizyka lub informatyka lub chemia). Studia trwają 3,5 roku, a możliwość wyboru specjalności inżynieria pojazdów szynowych student ma w trakcie trwania trzeciego semestru studiów. Rekrutacja na specjalność odbywa się na zasadzie konkursu zgłoszeń na listę rankingową tworzoną na podstawie średniej ważonej ocen z przedmiotów prowadzonych podczas I i II semestru studiów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 Więcej o nowej specjalności na stronie internetowej Instytutu Pojazdów Szynowych: m8.mech.pk.edu.pl

 

(ilustracja / IPS WA PK)

 

Zobacz również:

 

Nowy kierunek na WIŚ PK - odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Nowość w ofercie Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki - analityka danych