Politechnika Krakowska wraz z Politechniką Białostocką i Tianjin Chengjian University utworzy Chińsko-Polską Szkołę Inżynierii, z siedzibą w Tianjin. Trójstronna umowa w tej sprawie została podpisana dzisiaj w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Ze strony PK dokument podpisali rektor prof. Jan Kazior oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK.

 


Zgodnie z postanowieniami umowy pracownicy naukowo-dydaktyczni PK i PB będą kształcić chińskich studentów na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: architektura oraz architektura krajobrazu (studia prowadzone przez PK i TCU), budownictwo oraz inżynieria środowiska (studia prowadzone przez PB i TCU). Po ukończeniu nauki, chińscy studenci otrzymają również dyplom jednej z polskich uczelni (stron umowy).


Po otrzymaniu wymaganej aprobaty Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej, Chińsko-Polska Szkoła Inżynierii zacznie kształcić pierwszych studentów jesienią 2018 r.


Tianjin Chengjian University powstał w 1978 roku. Tianjin (miasto 114 km na południowy wschód od Pekinu) jest dużym ośrodkiem handlu i przemysłu (elektroniczny, informatyczny, metalurgiczny, samochodowy, maszynowy, stoczniowy, chemiczny, petrochemiczny, włókienniczy i spożywczy). Jest ważnym portem nad Morzem Żółtym i ośrodkiem wydobycia ropy naftowej. W mieście działa kilkanaście szkół wyższych.

 

Zobacz również: Polscy eksperci będą kształcić chińskich inżynierów

 

Na zdjęciu, rektor PK prof. Jan Kazior podpisuje umowę, Warszawa 5 maja br.  / fot. MNiSW