Jeszcze tylko do piątku (12 maja) można zgłaszać prace w konkursie Politechniki Krakowskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - „Zaprojektuj miejsce spotkań przy twojej szkole”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować niewielką przestrzeń do rekreacji i wypoczynku uczniów przy szkole, do której uczęszczają. Projekt ma dotyczyć miejsca, które obecnie nie jest przewidziane do rekreacji - np. fragmentu parkingu lub trawnika.


Autor powinien zaplanować elementy małej architektury (np. siedziska lub ławki, kosz na śmieci, donice i inne), zintegrowane z zielenią. Autorzy 12 najlepszych zostaną zaproszeni na warsztaty rysunku odręcznego przygotowujące do egzaminów wstępnych na architekturę krajobrazu na PK. Ponadto nagrodami w konkursie są: tablet, czytnik e-booków, album oraz udział w wystawie pokonkursowej.


Konkurs organizuje Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

Więcej informacji o konkursie - regulamin i formularz zgłoszeniowy - na stronie: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl