Na Politechnice Krakowskiej zainaugurowano 21. edycję kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe. Uczelnia jest partnerem merytorycznym tego projektu, prowadzonego przez Województwo Małopolskie.


Z ramienia PK studia realizuje Centrum Pedagogiki i Psychologii, które przygotowało autorski program modułowy w wymiarze 414 godz. zaplanowanych na trzy semestry.


W 21. edycji studiów bierze udział 162 nauczycieli z 91 gmin, powiatów i miast Małopolski, którzy następnie będą doradcami zawodowymi dla uczniów gimnazjów, a później klas VII i VIII szkół podstawowych. Obecnie w małopolskich gimnazjach tworzone są Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Program merytoryczny punktów informacji został przygotowany przez trzy jednostki Politechniki Krakowskiej: Biuro Karier, Centrum Transferu i Technologii oraz Centrum Pedagogiki i Psychologii.


Podyplomowe studia Doradztwo zawodowe są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.


Studia będą trwały do końca października 2018 roku. Zjazdy weekendowe w pięciu grupach odbywają się w salach wykładowych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.


Inauguracja studiów (na zdjęciu / fot. Jan Zych) odbyła się w sobotę, 13 maja br. na kampusie PK przy ul. Warszawskiej, w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”. Więcej zdjęć w naszej fotogalerii serwisu: Inauguracja Studiów Podyplomowych w Centrum Pedagogiki i Psychologii.