W akcji „Pola Nadziei” Politechnika Krakowska bierze udział prawie od jej samego początku. Tegoroczna kwesta na rzecz osób terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie odbędzie się na wszystkich kampusach uczelni w piątek 19 maja br.

 


W zeszłym roku społeczność akademicka PK zebrała prawie 6 tys. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej na Wydziale Inżynierii Środowiska - 1 572,66 zł oraz na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej - 1 103,21 zł.


W zamian za datek, ofiarodawcy jak zawsze otrzymają żonkilową nalepkę akcji - międzynarodowy symbol nadziei, przypominający o ludziach cierpiących, oczekujących towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.


Celem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie na potrzeby osób chorych.

 

Akcję „Pola Nadziei”, w którą włącza się także Politechnika Krakowska, organizuje Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza”. Towarzystwo obejmuje całościową i profesjonalną opieką osoby terminalnie chore głównie na nowotwory. Pomoc świadczona jest na oddziale stacjonarnym, a także w domu pacjenta. Dzięki staraniom członków Towarzystwa w 1996 roku został wybudowany dom - Hospicjum św. Łazarza.


Więcej informacji o kampanii pod adresem: www.polanadziei.pl