Studenci Politechniki Krakowskiej organizują nowatorskie warsztaty transportowe-urbanistyczne pn. „Przepis na miasto” (18-20 maja 2017 r., kampus główny PK, ul. Warszawska 24). Ich uczestnicy, studenci z kilku polskich uczelni, w ciągu 24 godzin opracują koncepcję transportowo-urbanistyczną dla części Krakowa położonej na terenie Dębnik i Zwierzyńca. Udowodnią, że nawet w tak krótkim czasie da się racjonalne zaprojektować przestrzeń miejską, aby spełniała oczekiwania mieszkańców i była urządzona zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 


„Przepis na miasto” to ogólnopolskie warsztaty transportowo-urbanistyczne dla studentów „kierunków miejskich” (architektura, architektura krajobrazu, transport, gospodarka przestrzenna, geografia), poprzedzone jednodniową konferencją wprowadzającą w tematykę. Odbywać się będą w murach PK od najbliższego czwartku do soboty (18-20 maja 2017 r.) z udziałem studentów z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej.


Pracę warsztatową poprzedzi czwartkowa konferencja, podczas której eksperci i uczestnicy wydarzenia zaprezentują referaty poświęcone m.in. ochronie i kształtowaniu środowiska miejskiego, planowaniu i rozwojowi miast, projektowaniu urbanistycznemu i transportowemu obszarów śródmiejskich, smart cities, powiązaniom transportu i urbanistyki w planowaniu miast, zrównoważonej mobilności miejskiej i transportowi, partycypacji społecznej w planowaniu miast.


Główną częścią „Przepisu na miasto” będą warsztaty transportowo-urbanistyczne, które odbędą się w formule MIASTO 24. W piątek o godz. 9.00 w galerii „Gil” (PK, ul. Warszawska 24) rozpocznie się 24-godzinny maraton projektowy. Uczestnicy warsztatów, podzieleni na grupy, pracować będą nad koncepcją transportowo-urbanistyczną dla części Krakowa, położonej na terenie dzielnic Dębniki i Zwierzyniec. – Wybraliśmy ciekawą przestrzeń miejską, która może być wyzwaniem zarówno dla architektów, planistów, urbanistów, architektów krajobrazu jak i studentów transportu. Obejmuje teren od ul. Kapelanka przez Wisłę do ul. Focha i rzeki Rudawy. Opracowując koncepcję dla tego obszaru trzeba będzie uwzględnić jego różne charakterystyki, w tym walory krajobrazowe czy potrzeby związane z uspokojeniem ruchu. Studenci będą mieli za zadanie w 24 godziny opracować swój przepis na tę część miasta - mówi Krystian Banet z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK, przewodniczący komitetu organizacyjnego wydarzenia.


Efekty prac uczestnicy warsztatów przedstawią w sobotę 20 maja o godz. 12.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” (główny kampus PK, ul. Warszawska 24).


Organizatorem warsztatów jest Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych i Zakład Systemów Komunikacyjnych PK. Komitetowi Naukowemu wydarzenia przewodniczy dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. „Przepis na miasto” jest kontynuacją idei warsztatów łączących projektowanie urbanistyczne z projektowaniem systemów komunikacyjnych jako nierozerwalnych elementów w procesie kształtowania obszarów miejskich. Dotąd były to warsztaty uczelniane („Ripari urbo - napraw miasto!”, „Aleje Trzech Wieszczów 2.0"), a ich efekty był tradycyjnie upubliczniane podczas Forum Mobilności z udziałem mieszkańców Krakowa i urzędników miejskich.


W tym roku warsztaty odbywają się po raz pierwszy w rozszerzonej formule i są otwarte także dla studentów z innych polskich uczelni. Celem warsztatów i konferencji jest nauka kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej użytkowników w myśl zrównoważonej mobilności, a także krzewienie wśród studentów „kierunków miejskich” wiedzy na temat racjonalnego, świadomego planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego z uwzględnieniem rozwoju systemów komunikacyjnych.


Szczegółowe informacje na stronie: knsk.org/warsztaty/przepis-na-miasto