Prof. Kazimierz Furtak, były rektor Politechniki Krakowskiej, został powołany przez premier Beatę Szydło na przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Swoją funkcję pełnić będzie do 2020 roku.

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (na zdjęciu / fot. Jan Zych) przez dwie kadencje był rektorem Politechniki Krakowskiej (2008-2016). Jego specjalnością są m.in. badania konstrukcji, materiałów, budowa mostów i tuneli. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (2016-2020), a także Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Jednym z podstawowych zadań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, działającej przy Prezesie Rady Ministrów, jest zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego.

 

 

 

Za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego