Projekty badawcze dr. hab. inż. Piotra Michorczyka, dr inż. Jolanty Pulit-Prociak, mgr inż. Katarzyny Mróz, mgr inż. Elżbiety Hędrzak, mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej i mgr inż. Gabrieli Zemełki z Politechniki Krakowskiej zdobyły uznanie Narodowego Centrum Nauki i zostały zakwalifikowane do finansowania w dwunastej edycji konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM.

 

 

Dr hab. inż. Piotr Michorczyk z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej z funduszu NCN będzie realizował projekt „Drukowanie 3D - od projektu cyfrowego do praktycznych zastosowań katalitycznych”. Projekt zakwalifikowany w konkursie na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

 

Projekt „Badanie innowacyjnych nanokompozytów o właściwościach biobójczych” dr inż. Jolanty Pulit-Prociak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej został nagrodzony w konkursie SONATA, na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 

Trzeci z zakwalifikowanych (w konkursie PRELUDIUM) projektów naukowca z PK to „Wpływ krępowania odkształceń termicznych na charakterystykę odpryskiwania betonu w pożarze” mgr inż. Katarzyny Mróz z Wydziału Inżynierii Lądowej. W konkursie oceniano projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

 

Na liście rankingowej zwycięskich projektów, w konkursie PRELUDIUM 12, znajdują się także trzy projekty doktorantek (niezatrudnionych na uczelni), które we wniosku wskazały PK jako miejsce realizacji projektu, z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK: mgr inż. Elżbiety Hędrzak - „Synteza katalizatorów heterogenicznych o właściwościach kwasowych z zastosowaniem druku 3D” (realizacja w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej PK) oraz mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej z projektem „Synteza i badanie właściwości nowych termoplastycznych pochodnych chitozanu o kontrolowanej biodegradowalności”, który będzie realizowany w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej. Trzeci zwycięski projekt w tej kategorii to Charakterystyka zawiesiny unoszonej w zlewni zbiornika karpackiego z wykorzystaniem znaczników geochemicznych (sediment fingerprints) mgr inż. Gabrieli Zemełki, ze wskazaniem realizacji w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.

 

Narodowe Centrum Nauki w maju po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a po raz trzeci - międzynarodowy konkurs POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe w ramach czterech konkursów przyznano ponad 463 mln zł.

 

We wszystkich czterech konkursach zgłoszono łącznie prawie 4220 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty. W PRELUDIUM 12 finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzymają 372 projekty. W konkursie SONATA 12 do finansowania wybrano 224 wnioski. Budżet konkursu wyniesie 91 mln zł.

 

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach można sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.