Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje w dniach 25-26 maja br. siódmą edycję międzynarodowej konferencji naukowej - International Conference on Constructed Environment.

 

 

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące szeroko pojętego środowiska zbudowanego (constructed environment). Obrady prowadzone będą w czterech tematycznych sesjach: Design and Planning Processes, Building Processes, Environmental Impact i Social Impact. Miejscem konferencji będzie Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.


Konferencja odbywa się pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora, przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN prof. Sławomira Gzella, marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz dziekana Wydziału Architektury PK prof. Jacka Gyurkovicha.

 

International Conference on Constructed Environment współorganizuje Illinois University at Urbana Champaign Research Park (USA).


Szczegóły na stronie internetowej: www.constructedenvironment.com/2017-conference