Pięćdziesięciu ekspertów z całego świata brało udział w spotkaniu Grupy Sektorowej „Inteligentna Energia”, która w dniach 16-17 maja br. odbyła się na Politechnice Krakowskiej. GSIE powołana została w ramach sieci Enterprise Europe Network Komisji Europejskiej.


 

W trakcie spotkania (na zdjęciach / fot. Jan Zych) uczestnicy dyskutowali na temat nowych technologii energetycznych, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wdrażaniu określonych innowacyjnych rozwiązań. Przedstawiono konkretne projekty ukierunkowane na produkcje czystej energii i budownictwa energooszczędnego. Zastanawiano się także w jaki sposób rozwijać współpracę z innymi sektorami i podmiotami, takimi jak europejskie platformy technologiczne, projekty Europe INNOVA, europejskie klastry badawcze.

 


Małopolskę w grupie sektorowej reprezentuje przedstawicielka Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska - koordynator projektów ds. inwestycji zagranicznych i współpracy międzynarodowej Magdalena Mikołajczyk.

 


Potencjał badawczo-naukowy województwa małopolskiego został przedstawiony przez rektora PK prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora oraz dyrektora CTT PK mgr. Jakuba Kruszelnickiego. - Natomiast prezentowane przez dr. hab. inż. arch. Marcina Furtaka Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego spotkało się z dużym zainteresowaniem gości i rozpoczęto już rozmowy nad zintensyfikowaniem współpracy z zagranicznymi jednostkami naukowymi – podkreśla Magdalena Mikolajczyk.

 


Uczestnicy konferencji mieli także szansę na zapoznanie się z ofertą inwestycyjną regionu prezentowaną przez Jacka Bielawskiego z Krakowskiego Parku Technologicznego oraz zwiedzili jedyny w Polsce synchrotron (w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris).

 


Organizatorami wydarzenia były Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.