Weronika Ciembroniewicz, studentka II stopnia studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, została laureatką czwartej edycji programu stypendialnego Grupy Azoty SA. Otrzyma 1000 zł stypendium miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem. W poniedziałek 5 czerwca 2017 r. w Sali Senackiej PK nagrodę wręczyli laureatce wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.


- Przywiązujemy ogromną wagę do wspólnych działań z partnerami przemysłowymi, a współpracę z Grupą Azoty cenimy sobie szczególnie. Przynosi ona duże korzyści naszym pracownikom i studentom. Szczególnie zyskują na niej stypendyści Grupy Azoty, którzy oprócz wsparcia finansowego firmy, mogą liczyć na atrakcyjną finansowo i ciekawą pracę po studiach. Nasi wychowankowie są coraz bardziej świadomi jak ważne jest zdobywanie praktycznych doświadczeń zawodowych już w czasie studiów. Oczekują, że w programach kształcenia będzie coraz więcej zajęć z wybitnymi praktykami branż z czołowych firm. Uczelnia stara się spełnić te oczekiwania, stale modyfikujemy programy studiów, tak, by jeszcze więcej ekspertów branżowych mogło dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z naszymi studentami - podkreśla rektor PK prof. Jan Kazior.


Grupa Azoty od wielu lat współpracuje z Politechniką Krakowską, realizując wspólne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne. Elementem działań jest m.in. program stypendialny Grupy Azoty, dedykowany studentom Politechniki Krakowskiej, którzy osiągają sukcesy naukowe w dziedzinach odpowiadających profilowi działalności firmy: chemii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej. Program jest elementem zawartego w 2010 r. porozumienia o współpracy pomiędzy firmą a uczelnią.


W kolejnej edycji programu stypendialnego nagrodzono studentkę kierunku technologia chemiczna inż. Weronikę Ciembroniewicz, która osiągała wyróżniające wyniki w nauce na studiach I stopnia, jest stypendystką rektora PK, autorką wysoko ocenionej pracy inżynierskiej na temat receptury preparatu promieniochronnego, odbyła także czterotygodniową praktykę zawodową w Grupie Azoty. - Stypendium to dla mnie szansa na rozwój w interesującej mnie dziedzinie - technologii chemicznej. Wiążę z Grupą Azoty plany na przyszłość zawodową. W pracy magisterskiej podejmę rzeczywisty temat badawczy zgłoszony przez Azoty, to pozwoli mi lepiej poznać firmę i jej potrzeby, a więc już na studiach dobrze przygotować się do przyszłej pracy - powiedziała podczas odbierania nagrody tegoroczna laureatka.


Jak podkreślił podczas wręczenia stypendium wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński wzajemna wymiana doświadczeń ze środowiskiem akademickim jest dla firmy niezwykle cenna: - Jesteśmy zainteresowani zarówno wspólnymi projektami badawczymi, jak i programami edukacyjnymi. Wspieramy kształcenie młodych kadr inżynierskich, a szczególnie zależy nam na dobrym przygotowaniu do pracy specjalistów, którzy będą umieli formułować cele badawcze i organizować procesy badawczo-rozwojowe w oparciu zarówno o nasze laboratoria i kadry, jak i wykorzystując potencjał infrastrukturalny i kadrowy naszych partnerów naukowych - uczelni i instytutów badawczych. O takich specjalistów trudno na rynku, a chcielibyśmy by wsparli nasze centra rozwoju technologii i włączyli się w programy wytwórni pilotażowych, które reaktywujemy - podkreślił Witold Szczypiński. - Dzięki wykorzystaniu unikatowych kompetencji Grupa Azoty staje się aktywnym uczestnikiem inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji w Polsce. Zgodnie z założeniami zaktualizowanej strategii do 2020 r. wydatki na obszar B+R+I osiągną poziom 1 proc. przychodów Grupy Azoty - dodaje.


Oprócz programu stypendialnego współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna PK i Azotów obejmuje także m.in.: organizację na PK seminarium „Technologia Źródłem Biznesu”, prowadzonego przez ekspertów Grupy, programy praktyk oraz stażów studenckich i doktoranckich, realizację prac inżynierskich i magisterskich na potrzeby firmy. Od tego roku akademickiego w programie studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazł się także nowy przedmiot „Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach Grupy Azoty SA”. Zajęcia prowadzą pracownicy Grupy Azoty i PK, a studenci w zakładach firmy w Tarnowie będą realizować projekty dotyczące bilansowania energetycznego wybranych instalacji technologicznych i odbywać zajęcia laboratoryjne. W planach partnerów są nowe wspólne przedsięwzięcia. - Jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem współpracy o projekty badawczo-rozwojowe, skoncentrowane wokół inteligentnych specjalizacji Małopolski, które możemy realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jesteśmy również otwarci na wspólne prowadzenie studiów dualnych, realizację doktoratów wdrożeniowych oraz wprowadzanie do programów kształcenia kolejnych przedmiotów specjalistycznych, które proponują nasi partnerzy przemysłowi, np. dotyczących przedsiębiorczości i rachunku inwestycyjnego - deklaruje rektor PK.


Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

 

Na zdjęciu, od lewej: wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński, laureatka programu stypendialnego Weronika Ciembroniewicz, rektor PK prof. Jan Kazior, dziekan WIiTCh prof. Dariusz Bogdał / fot. Jan Zych.