Politechnika Krakowska będzie w czerwcu gospodarzem III Konferencji Naukowej Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”. Konferencję wspólnie organizują Biblioteka Politechniki Krakowskiej i Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.


 

Celem konferencji jest przegląd aktualnych zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem krajowych dziedzinowych baz danych - bibliograficznych, abstraktowych lub pełnotekstowych. Intencją organizatorów jest omówienie problemów dotyczących rozwiązań organizacyjnych, metodologicznych i technologicznych, w szerokim kontekście, który pozwoli na wypracowanie kierunków dalszego rozwoju baz danych (jak również czasopism naukowych) i bardziej efektywne funkcjonowanie w różnych kanałach komunikacji społecznej.

 

Konferencja ma również na celu upowszechnienie wśród wydawców i redakcji polskich czasopism naukowych wiedzy o bazach bibliograficznych oraz zagadnień z nimi związanych.

 

Tematy referatów i komunikatów są ustalane indywidualnie z twórcami baz danych i specjalistami w tej dziedzinie. Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online i udostępnienie w serii „Materiały Konferencyjne EBIB” oraz repozytorium E-LIS.


Konferencję pod patronatem rektora PK prof. Jana Kaziora oraz rektora UTP prof. Tomasza Topolińskiego odbędzie się w Krakowie, 26-27 czerwca br.


Tematyka krakowskiej konferencji będzie uaktualnieniem i poszerzeniem zagadnień podjętych na poprzednich konferencjach Konsorcjum BazTech: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy (Bydgoszcz, 2009) oraz Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki (Poznań, 2013).


Szczegóły pod adresem internetowym: suw.biblos.pk.edu.pl/bbd2017