Politechnika Krakowska zawarła umowę o współpracy z University of Shanghai for Science i Technology (Chiny). Porozumienie podpisali prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy Zając i dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą USST Ma Xiaoting.


Podpisana 29 marca br. w Krakowie, umowa ma ułatwić kontakty i zainicjować wspólne działania obu instytucji. Uczelnie zadeklarowały realizację wspólnych przedsięwzięć w nadchodzących latach, między innymi poprzez wymianę studentów i realizację wspólnych projektów badawczych.


Umowa pozostaje w mocy przez okres pięciu lat. Po upływie tego okresu zostanie ona automatycznie przedłużana na czas nieokreślony.


Politechnika Szanghajska jest siódmą chińska uczelnią, z którą PK zawarła porozumienie o współpracy. Obecnie na PK studiuje 26 studentów z Chin.


Podpisanie umowy miało miejsce w dniu otwarcia na Politechnice Krakowskiej (w sali wystawowej galerii „Gil”) jednodniowych Szanghajskich Targów Edukacyjnych. Goście z Chin prezentowali ofertę kształcenia adresowaną do polskich studentów i uczniów. Zaprezentowało się 26 szanghajskich uczelni.

 

Na zdjęciu podpisanie umowy PK z USST, od lewej od góry: He Juan z Sekcji Edukacyjnej Ambasady ChRL w Polsce, Yang Weiren z Departamentu Współpracy i Wymiany Międzynarodowej Miejskiej Komisji Edukacyjnej w Szanghaju, rektor Politechniki Krakowskiej Jan Kazior; od lewej poniżej: dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą USST Ma Xiaoting i prorektor ds. kształcenia PK Jerzy Zając / fot. Jan Zych.