Krzysztof Pszczółka został wybrany na najbliższe dwa lata prezesem Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 6 czerwca br.

 

Krzysztof Pszczółka pełnił dotychczas obowiązki prezesa (od kwietnia 2016 r.). Wśród swoich planów na najbliższe dwa lata wymienił dbanie o większą promocję sportu wśród społeczności akademickiej, zwłaszcza koszykówki, która jest flagową dyscypliną Politechniki Krakowskiej.


Nowy prezes przedstawił plany rozwoju sekcji sportowych oraz powrót do imprez, które były organizowane w latach poprzednich. Podkreślił m.in. rolę współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji oraz Samorządem Studenckim. Na zakończenie przypomniał sukcesy, które osiągnęli sportowcy AZS w minionych dwóch sezonach, jednym z nich jest awans koszykarzy R8 Basket AZS Politechnika Kraków do 1. ligi.


Podczas zebrania dokonano wyboru pozostałych członków Zarządu KU AZS Politechniki Krakowskiej na kadencję 2017-2019, oto pełny skład (na zdjęciu / fot. AZS PK):


prezes - Krzysztof Pszczółka
wiceprezes ds. sportu - Krzysztof Włodarczyk
wiceprezes ds. finansowych - Dariusz Pyko
wiceprezes ds. organizacyjnych - Aleksandra Nędza
sekretarz - Aldona Patycka
kierownik zespołu grafików - Małgorzata Postrożny
Agnieszka Kwiatkowska
Anna Wawrzak
Natalia Wątroba
Katarzyna Orzechowska
Kinga Nestorowicz
Magdalena Kuna
Amadeusz Dziki
Kamil Stachura


Na walnym zebraniu obecni byli m.in. prezes AZS Kraków Lech Pankiewicz, przewodniczący Środowiskowej Komisji Rewizyjnej Kazimierz Trybalski, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Barbara Grabacka-Piertruszka oraz były prezes AZS Politechniki Krakowskiej Marek Szlachta.