Podczas XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej w dniu 10 czerwca br., nowym prezesem stowarzyszenia została wybrana Izabela Paluch.


Izabela Paluch (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Politechnice Krakowskiej ukończyła podyplomowe studia „Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies”. Jest także laureatką prestiżowego Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP 500 Innovators” realizowanego na Uniwersytecie Stanforda (USA).


Z Politechniką Krakowską jest związana zawodowo od roku 2011. Współtwórczyni koncepcji organizacyjnej i aktualny prezes spółki INTECH PK, kierownik projektu SPIN-TECH (współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i współzałożycielka dwóch spółek technologicznych. Działa na rzecz transferu technologii i pozyskiwania partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących biznesowego wykorzystania własności intelektualnej uczelni. Przed czerwcowymi wyborami pełniła funkcję członka Zarządu w SWPK.


Pierwsze walne zebranie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej odbyło się w grudniu 1958 roku. Wśród celów SWPK nakreślonych w statucie do najważniejszych zaliczono przede wszystkim jednoczenie wychowanków Politechniki Krakowskiej, organizowanie pomocy naukowej, a także pomocy materialnej dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin, opiekę nad wychowankami Politechniki bezpośrednio po ukończeniu studiów, utrzymanie łączności z uczelnią oraz włączanie członków Stowarzyszenia do działalności społecznej.