Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej nagrodził studentów - autorów najlepszych projektów budynku Instytutu im. Adama Mickiewicza w Osace (Japonia). Otwarcie wystawy prac i wręczenie nagród odbyło się we wtorek 20 czerwca (na zdjęciach / fot. Jan Zych).

 

 

Prace zostały wykonane w ramach ćwiczeń, organizowanych przez Pracownię Architektury Społeczno-Usługowej, w zimowym semestrze 2016/2017, dla studentów studiów magisterskich. Zajęcia prowadzili: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK - kierownik zespołu oraz dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak i mgr inż. arch. Marta Łukasik.


- Zaproponowana studentom lokalizacja w Osace została wybrana po wnikliwej analizie przestrzennej oraz historyczno-kulturowej. Zadaniem było zaprojektowanie budynku użyteczności publicznej zawierającego różne funkcje umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie budynku Instytutu - mówi mgr inż. arch. Marta Łukasik.


Zadanie projektowe było podzielone na trzy etapy. Pierwszy - zespołowe przygotowanie modelu w skali 1:500. Dwa kolejne etapy (opracowywane indywidualnie) polegały na przygotowaniu koncepcji zakończonym prezentacją, a na koniec na dostosowaniu projektu do wytycznych regulaminu zajęć na Wydziale Architektury.


- Oprócz dokładnie sprecyzowanych zasad i wymagań, co do rozwiązań funkcjonalnych, nadrzędną wartością i celem projektu była próba odniesienia się poprzez architekturę do tożsamości narodowej Polski w dialogu z kontekstem miasta Osaka - dodaje pani Łukasik.


Prace studentów wzięły udział w konkursie ocenianym przez jury w składzie: prodziekan WA dr inż. arch. Rafał Zawisza - przewodniczący oraz architekci Tomasz Trzaskalik, Józef Białasik i Miho Iwata.


Nagrody otrzymali: Katarzyna Detka (miejsce I), Maciej Bereś (miejsce II), Adam Peciak (miejsce III), a wyróżnienia: Karolina Pletty, Monika Adamczyk, Robert Duda, Karolina Cieślak, Sergio Cabal i Karina Maziarek.

 

Więcej na fanpage'u Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej