Przegląd aktualnych zagadnień, związanych z tworzeniem i udostępnianiem krajowych dziedzinowych baz danych - bibliograficznych, abstraktowych lub pełnotekstowych, będzie głównym tematem konferencji organizowanej przez biblioteki Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 
Intencją organizatorów jest omówienie problemów dotyczących rozwiązań organizacyjnych, metodologicznych i technologicznych, w szerokim kontekście, który pozwoli na wypracowanie kierunków dalszego rozwoju baz danych (jak również czasopism naukowych) i bardziej efektywne funkcjonowanie w różnych kanałach komunikacji społecznej.
 
Konferencja ma również na celu upowszechnienie wśród wydawców i redakcji polskich czasopism naukowych wiedzy o bazach bibliograficznych oraz zagadnień z nimi związanych.
 
Gospodarzem III Konferencji Naukowej Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju” będzie Politechnika Krakowska, w dniach 26-27 czerwca br. (kampus główny, przy ul. Warszawskiej 24).
 
Konferencję odbędzie się pod patronatem rektora PK prof. Jana Kaziora oraz rektora UTP prof. Tomasza Topolińskiego. Wszystkie teksty i prezentacje zostaną opublikowane online i udostępnienie w serii „Materiały Konferencyjne EBIB” oraz repozytorium E-LIS.
 
Krakowska konferencja to kontynuacja dwóch poprzednich: Bibliograficzne bazy danych - kierunki rozwoju i możliwości współpracy (Bydgoszcz, 2009) oraz Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki (Poznań, 2013).
 
Szczegóły pod adresem internetowym: suw.biblos.pk.edu.pl/bbd2017