Krakowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej wręczył nagrody w 48. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu (za rok 2016). Gala wręczenia nagród odbyła się na Politechnice Krakowskiej.

 

 

Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z dwóch krakowskich uczelni: 20 prac z Politechniki Krakowskiej i 5 prac z Akademii Górniczo-Hutniczej. Prace były oceniane przez specjalistów praktyków. Sąd Konkursowy po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami, po analizie opinii specjalistów, promotorów wyłonił dziewięcioro laureatów, wśród nich sześcioro z Politechniki Krakowskiej.

 

W grupie tematycznej Infrastruktura transportu nagrodę otrzymały Sylwia Bartkowicz i Barbara Piszcz za pracę magisterską „Badania przepustowości wlotów rond turbinowych”, promotor - dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK. (III miejsce).


Praca magisterska studentki PK nagrodzona została także w grupie tematycznej Technologia transportu, otrzymała ją Anna Mikulska za pracę „Prognoza liczby przewożonych pasażerów w transporcie publicznym w Krakowie na podstawie liczby sprzedanych biletów”, promotor - prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (II miejsce).


Troje studentów PK otrzymało nagrody za prace inżynierskie w grupie tematycznej Procesy transportowe:


Iwona Maszczyk za pracę „Analiza przewozu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki”, promotor - dr inż. Zofia Bryniarska (I miejsce).


Krystian Banet za pracę „Rewaloryzacja i koncepcja zmian w obsłudze transportowej ulicy Retoryka i placu Kossaka w Krakowie”, promotor - dr inż. Tomasz Kulpa (II miejsce).


Piotr Bielański za pracę „Analiza wykorzystania narzędzi służących do planowania podróży transportem miejskim przez użytkowników Internetu”, promotor - dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (III miejscu).


Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się 6 czerwca br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakowska, rektor PK prof. Jan Kazior, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr inż. Marek Bauer oraz prezes honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz i członek honorowy SITK RP Jerzy Hydzik.

 

Na zdjęciu, uczestnicy gali wręczenia nagród SITK RP Oddział Kraków, sala senacka PK, 6 czerwca 2017 r. / fot. Jan Zych.