Dr inż. Marek Dudzik z Politechniki Krakowskiej został jednym z laureatów XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. Naukowiec został nagrodzony za pracę doktorską pod tytułem „Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych”.

 

Nagroda Siemensa dla polskich naukowców i zespołów badawczych przyznawana jest od 1995 r. Konkurs jest ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens i służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Fundatorem nagrody jest Siemens.

 

Dr inż. Marek Dudzik (na zdjęciu / fot. Jan Zych) został nagrodzony, obok dr. inż. Szymona Piaseckiego z Politechniki Warszawskiej, w kategorii Nagroda promocyjna. W konkursie przyznano także nagrody w kategorii Nagroda badawcza, nagrody w VII Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów, przyznawanej od 2011 r. oraz w I Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny elektroenergetyki.

 

Dr inż. Marek Dudzik jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (kierunek elektrotechnika) oraz na Wydziale Mechanicznym (kierunki mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji). Studia ukończył z wyróżnieniem. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK w dyscyplinie elektrotechnika. Autor 37 publikacji naukowych. Od 2009 roku pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Trakcji i Sterowania Ruchem WIEiK PK. Laureat nagrody w konkursie Najlepszy Dydaktyk 2016 na kierunku elektrotechnika. Jego zainteresowania to: elektrotechnika, sieci neuronowe, napędy elektryczne, automatyka i pojazdy elektryczne.

 

Nagrodzona praca dr. Dudzika wiąże się z potrzebą rozwiązania problemu dotyczącego uszkodzeń silników i wałów napędowych pojazdów trakcyjnych sterowanych wektorowo. Problem ten znany jest od 1985 roku, natomiast szersze zainteresowanie zyskał od roku 1996. Dla zainteresowanych przedstawiamy streszczenie pracy doktorskiej dr inż. Marka Dudzika: „Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych”.

 

Nagrody laureatom XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa zostały wręczone we wtorek 27 czerwca br. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych na Politechnice Warszawskiej.