W czwartek, 29 czerwca rozpocznie się trzecia ogólnopolska dwudniowa konferencja naukowo-techniczna „Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska”. Organizatorem jest Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.

 

Celem konferencji będzie prezentacja rezultatów badań, wdrożeń oraz wymiana doświadczeń dotyczących szeroko pojętego obszaru działań: pozwalających na określenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, utrzymujących wysoki standard niezawodności oraz modernizacyjnych tych systemów.


Podczas spotkania będą podejmowane takie tematy jak:


• analiza niezawodności i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
• awaryjność wraz z odnową elementów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;
• materiały, uzbrojenie, budowa i eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska);
• renowacja podziemnej infrastruktury technicznej;
• zarządzanie i organizacja systemami wodo-ciągowymi i kanalizacyjnymi;
• ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju;
• monitoring, ochrona i zarządzanie zasobami wodnymi;
• postęp w projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska;
• prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty ochrony i kształtowania środowiska;
• wtórne skażenie wody wodociągowej.


Konferencja poświęcona będzie pamięci twórców oraz mentorów niezawodności i bezpieczeństwa, profesorów: Andrzeja Królikowskiego, Marka Romana, Artura Wieczystego. Wydarzenie patronatem honorowym objął rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior.

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

 

Zobacz także:

Porozumienie o współpracy Wydziału Inżynierii Środowiska i Sądeckich Wodociągów

Nowy kierunek na WIŚ PK - odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna