Studenci z Politechniki Krakowskiej, Monika Topa, Katarzyna Kukuła, Maciej Pilch i Karolina Dzięciołowska oraz Michał Ginter zostali nagrodzeni w konkursie Młodzi Wynalazcy 2017 podczas Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 w Katowicach.

 

Monika Topa, Katarzyna Kukuła, Maciej Pilch i Karolina Dzięciołowska otrzymali pierwszą nagrodę za pracę „Nowe wysokowydajne luminescencyjne kompleksy lantanowców oraz ich zastosowanie do roli organiczno-nieorganicznych luminescencyjnych chemosensorów molekularnych w badaniach on-line polimerowych materiałów powłokowych oraz w inicjowaniu procesów fotopolimeryzacji”. Michał Ginter otrzymał III miejsce za rozwiązanie Nowoczesne układy teranostyczne na bazie fluorescencyjnych hydrożeli chitozanowych". 

 

 

dyplomy wynalazcy pk 2017

 

 

Laureaci są studentami Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK: inż. Monika Topa to studentka I roku na kierunku technologia chemiczna, biotechnologia (specjalności: technologia polimerów, biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska), mgr inż. Katarzyna Kukuła - studentka kierunku technologia chemiczna (specjalność: technologia polimerów), Maciej Pilch studiuje (I stopień) na kierunkach inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna (specjalności: inżynieria procesów technologicznych, technologia polimerów), Karolina Dzięciołowska (I stopień) - kierunek biotechnologia (specjalność: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska), inż. Michal Ginter to student I roku na kierunku biotechnologia (specjalność: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska).

 

Wynalazki będące przedmiotem pracy, która zotała wyróżniona główną nagrodą dotyczą: nowych kompleksów metali ziem rzadkich, nowych systemów fotoinicjujących, nowych luminescencyjnych sond molekularnych oraz zastosowania opracowanych nowych pochodnych kompleksów metali ziem rzadkich do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych do badań nieniszczących polimerowych materiałów powłokowych.

 

Jak wyjaśniają twórcy innowacyjnego rozwiązania, w ostatnich latach specjalistyczne sensory stanowią jeden z głównych kierunków rozwoju chemii. Działanie sensorów można porównać do działania zmysłów. Oko odbiera bodźce świetlne ze środowiska, układ nerwowy przesyła impuls do mózgu, który przetwarza ten sygnał w obraz. W przypadku sensora okiem jest molekuła, która wrażliwa jest na zmiany zachodzące w środowisku pomiarowym, w którym się znajduje. Odbiera więc zmiany środowiska i konwertuje te informacje w sygnał użyteczny analitycznie. Sensory powinny szybko odpowiadać, pracować w sposób ciągły. Powinny posiadać niewielkie rozmiary, nie wpływać na właściwości produktu badanego oraz być stosunkowo tanie. Większość tych wymagań spełniają sensory luminescencyjne.

 

Detekcja przy wykorzystaniu sensorów luminescencyjnych jest wysoce selektywna, uniwersalna oraz nieinwazyjna. Odpowiedź sensorów luminescencyjnych w postaci sygnałów optycznych jest szybka i odwracalna. Za ich pomocą można oznaczać parametry na obiektach w skali mikro i makro bez ograniczenia do pomiarów jednopunktowych.

 

Opiekunami projektu młodych wynalazców są: dr inż. Joanna Ortyl, dr Anna Chachaj-Brekiesz i mgr inż. Iwona Kamińska-Borek.

 

Współautorami pracy „Nowoczesne układy teranostyczne na bazie fluorescencyjnych hydrożeli chitozanowych" są dr inż. Marek Piątkowski, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska oraz mgr inż. Łukasz Janus, którzy za wynalazek „Biodegradowalne aerożele chitozanowe jako rusztowania do hodowli komórkowych” otrzymali w 2016 roku złoty medal w czasie targów Brussels Innova, a mgr inż. Julia Pragłowska została wyróżniona I miejscem w ubiegłorocznej edycji konkursu Młodzi Wynalazcy. 

 

Czytaj więcej: Sukces młodych wynalazców na Brussels Innova 2016

 

Przedmiotem nagrodzonej III miejscem pracy są nowoczesne układy teranostycznena bazie fluorescencyjnych hydrożeli chitozanowych. Zastosowane matryce hydrożelowe mogą zostać wyposażone w substancje o działaniu przeciwrakowym, a gotowe układy będą zdalne do wizualizacji metodą skanowania 3D. Zaawansowane, wielofunkcyjne hydrożele chitozanowe oraz ich wizualizacji nieinwazyjną metodą skanowania 3D mogą posłużyć do kontrolowanego dostarczania i uwalniania leków z jednoczesną diagnostyką. 

 

10. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 odbyły się w dniach 22-23 czerwca w Katowicach. W targach wzięli udział reprezentanci świata nauki, przemysłu, jednostek samorządowych oraz uczniowie szkół średnich i studenci. Wydarzenie zgromadziło ponad 170 wynalazków z 18 krajów świata: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Egiptu, Francji, Indonezji, Iranu, Kanady, Malezji, Meksyku, Polski, Rumunii, Rosji, Tajlandii, Tajwanu, USA i Wietnamu.