W ostatnich dniach czerwca br. na Politechnice Krakowskiej odbyło się seminarium akcji COST TU1305 Social Networks and Travel Behaviour. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z 23 krajów. Organizatorem był Zakład Transportu w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechniki Krakowskiej.

 


Sesja powitalna seminarium odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa (na zdjęciu / fot. Jan Zych), a otworzył ją zastępca prezydenta ds. inwestycji i infrastruktury Tadeusz Trzmiel. W imieniu Politechniki Krakowskiej wystąpił dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK dr hab. inż. prof. Andrzej Szarata, prof. PK. Pozostałe sesje odbywały się na kampusie Politechniki, przy ul. Warszawskiej 24.


- Było to kolejne spotkanie akcji, której celem jest zainicjowanie nowych ram współpracy dla różnych grup badawczych Unii Europejskiej, które rozwiną nowy paradygmat transportu oparty na sieciach społecznościowych ICT (Technologie informacyjno-komunikacyjne - przyp. red.), dla analiz podróży i zachowań komunikacyjnych w środowisku miejskim - podsumowuje dr inż. Lidia Żakowskaprof. PK; podkreślając, że sieci społecznościowe ICT stają się podstawą wymiany informacji i zarazem determinantą tworzenia polityk i planów transportowych, wpływających na zachowania transportowe wszystkich uczestników ruchu w miastach.


Głównym zamierzeniem seminarium (29-30 lipca br.) było spotkanie komitetu zarządzającego oraz grup roboczych europejskiego programu COST TU1305 - Sieci Społecznościowe i Zachowania Transportowe. Poszczególne grupy robocze zajmowały się realizacją powierzonych zadań podzielonych na cztery grupy tematyczne: 1) analizy sieci społecznościowych i zachowań transportowych, 2) budowa scenariuszy oraz symulacje, 3) analizy przestrzenne, 4) upowszechnianie wyników i rekomendacje.


W ramach seminarium zorganizowano dodatkowo sesję dla młodych naukowców, na której przedstawiali oni swoje pomysły na innowacyjne prace badawcze związane z Inteligentnymi Systemami Transportowymi, Big data, koncepcją smart city oraz planowaniem dynamicznym.


Akcja COST TU1305 trwa od 2014 roku. W prace komitetu zarządzającego akcji oraz grup roboczych zaangażowane są dr inż. Lidia Żakowska, prof. PK oraz dr inż. Zofia Bryniarska z Wydziału Inżynierii Lądowej PK.