Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2017/2018 rozpocznie kształcenie studentów z zagranicy na studiach II stopnia (4 semestry) w języku angielskim na specjalności innowacyjne technologie chemiczne. Rekrutacja będzie prowadzona w lecie 2017 r., zgodnie z procedurą aplikacyjną na studia II stopnia w języku angielskim, przez Biuro Współpracy Międzynarodowej PK. Natomiast w semestrze zimowym odbędzie się nabór studentów z Polski, którzy będą mogli kształcić się w międzynarodowym środowisku - informuje dr inż. Joanna Żelazny z WIiTCh PK.

 

 

 

Pierwszy semestr studiów II stopnia będzie zawierał intensywny kurs z języka polskiego dla cudzoziemców, w tym zajęcia z gramatyki, języka pisanego, komunikacji, słownictwa ogólnego, czytania i rozumienia tekstu oraz słownictwa specjalistycznego, który prowadzony będzie przez doświadczonych lektorów z Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, aby przygotować studentów do kontynuowania kształcenia lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia. Ponadto zawiera też zajęcia powtórkowe i wyrównawcze z chemii, matematyki, grafiki inżynierskiej i maszynoznawstwa (dla studentów po 3-letnich studiach licencjackich).

 

Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe, związane z katalizą przemysłową, z technologią organiczną, nieorganiczną, produkcją kosmetyków i farmaceutyków, nowoczesnymi biotechnologiami oraz metodami analitycznymi w technologii chemicznej będą realizowane od II do IV semestru studiów.

 

Dla 12 najlepszych studentów obcokrajowców, pod warunkiem ukończenie pełnego cyklu kształcenia i otrzymania dyplomu ukończenia studiów, wydział zapewnia miesięczne stypendium w kwocie 1500 zł, na pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania się cudzoziemców na terenie Polski w okresie związanym z cyklem kształcenia.

 

Dodatkowo, w lipcu 2018 r. planowane jest zorganizowanie szkoły letniej dla cudzoziemców z języka polskiego i kultury w Krakowie: 12 dni intensywnych zajęć z języka polskiego nie tylko specjalistycznego, ale poszerzone o zagadnienia kulturalne, filmowe, wraz z dodatkowym zwiedzaniem muzeów i wizyt w obiektach historycznych czy kulturalnych. Istnieje możliwość dodatkowego stypendium na zakwaterowanie w czasie trwania szkoły.

 

Studia są realizowane są w ramach projektu nr POWR.03.03.00-00-M070/16 pn. „Międzynarodowy program kształcenia Innowacyjne Technologie Chemiczne”.

 

Więcej: www.chemia.pk.edu.pl/ict