Na krakowskich Plantach, w sąsiedztwie Collegium Novum UJ, oglądać można wystawę prac studentów Politechniki Krakowskiej, które wykonane zostały na konkurs dotyczący koncepcji przebudowy Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28 w Krakowie. Wystawę zorganizowano z okazji obchodów 140-lecia organizacji stowarzyszeń naukowo-technicznych w Galicji i Małopolsce oraz 110-lecia Domu Technika. Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu i otwarcie wystawy nastąpiło 5 lipca.

 


notDo konkursu przystąpili studenci II roku w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK w ramach przedmiotu konserwacja zabytków prowadzonego przez prof. Andrzeja Kadłuczkę. Studenci pracowali pod opieką merytoryczną i organizacyjną dr inż. arch. Barbary Zin z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków oraz prof. Wacława Celadyna, kierownika Instytutu Projektowania Budowlanego PK. Laureatów wyłoniło jury, które obradowało pod kierunkiem prof. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich.

 


Pierwszą nagrodę zdobyła Angelika Kurowska (na zdjęciu / fot. Lesław Peters). Przyznane zostały też dwie drugie i trzy trzecie nagrody. Nagrody wręczył rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior i jako pierwszy gratulował sukcesu laureatkom, bowiem wszystkie nagrody zdobyły panie . Nagrodę specjalną przyznał prezes Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Andrzej Kucharski. W otwarciu wystawy uczestniczył wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, były prezydent miasta Józef Lassota (wychowanek PK) i były prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK Jerzy Noworyta. Podczas spotkania, które następnie odbyło się w siedzibie NOT, wykład o XIX-wiecznym Krakowie wygłosił prof. Franciszek Ziejka.