Informatyka, automatyka i robotyka, transport, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, inżynieria biomedyczna, budownictwo, mechanika i budowa maszyn – to kierunki, które w pierwszej rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej. Kolejny raz z rzędu na pierwszym miejscu rekrutacyjnej listy przebojów na PK utrzymała się informatyka, o jedno miejsce na tym kierunku walczyło blisko 9 kandydatów! Pierwsze listy osób przyjętych na studia na PK zostały już ogłoszone.

 

 

PK front

Na rok akademicki 2017/18 Politechnika Krakowska przygotowała 3217 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. W ofercie siedmiu wydziałów było 25 kierunków studiów, w tym nowy – odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska (cieszył się dużym zainteresowaniem kandydatów). Podczas elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła 7442 podania o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej kandydat mógł wybrać jeden kierunek podstawowy i jeden alternatywny, a ogólnie kandydaci na PK mogli dokonać rejestracji na maksymalnie dwa kierunki podstawowe (opłatę rekrutacyjną należało wtedy wnieść za każdy z nich). Zdecydowana większość kandydatów dokonała rejestracji na jeden kierunek podstawowy. Średnio o jedno miejsce na PK aplikowało - podobnie jak przed rokiem - 2,3 kandydata.

 

W liczbach bezwzględnych najwięcej rejestracji dokonano na kierunki: informatyka (ponad 1850, kierunek prowadzony na trzech wydziałach), budownictwo (1171 na dwóch wydziałach), transport (na dwóch wydziałach), architektura, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka (na dwóch wydziałach), elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria środowiska.


Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, to najpopularniejszym kierunkiem rekrutacji była informatyka i to na wszystkich trzech wydziałach, na których jest prowadzona. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej o jedno miejsce ubiegało się 8,7 kandydatów, na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki - 8 kandydatów. Na Wydziale Mechanicznym o przyjęcie na informatykę stosowaną starało się 5,9 kandydata. W czołówce, jeśli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, były też: automatyka i robotyka (4,6), transport (4,6), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (4), inżynieria biomedyczna (3,9), energetyka (3,1), architektura (2,8), mechanika i budowa maszyn (2,4).


Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia od 11 do 18 lipca wydziałowe komisje rekrutacyjne będą przyjmować dokumenty od kandydatów. 20 lipca ogłoszone zostaną ostateczne listy przyjętych i listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych po pierwszej turze rekrutacji. Uczelnia przewiduje dodatkowy nabór na studia I stopnia we wrześniu. Wykaz kierunków dysponujących wolnymi miejscami umieszczony zostanie w serwisie www.rekrutacja.pk.edu.pl na przełomie lipca i sierpnia.

 

Warto jeszcze wiedzieć: na Politechnice Krakowskiej rekrutacja na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu (do 13 lipca) oraz na studia II stopnia (do września). W ofercie studiów magisterskich na PK są nowe specjalności: analityka danych (na informatyce na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki), inżynieria dróg wodnych (na budownictwie na Wydziale Inżynierii Środowiska), energy systems and machinery (na energetyce w j. angielskim na Wydziale Mechanicznym), innowacyjne technologie chemiczne (na technologii chemicznej w j. angielskim na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, studia dla obcokrajowców).