Politechnika Krakowska wchodzi w skład konsorcjum sześciu polskich organizacji, które dzięki środkom pozyskanym z Horyzontu 2020 zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną zachęcającą młodych naukowców do planowania kariery zawodowej.

 

W ramach przedsięwzięcia jesienią w sześciu polskich miastach - Krakowie (10-12 października), Gliwicach (17 października), Katowicach (18-19 października), Poznaniu (18-20 października), Łodzi (23-25 października) i Warszawie (24-26 października) - odbędą się dni kariery naukowej pod hasłem „Projekt naukowiec”. Tam młodzi naukowcy będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijać karierę i pasje naukowe, jak budować sieć naukowych kontaktów, pisać wnioski o granty czy profesjonalne CV, a także, jak i dlaczego współpracować z sektorem prywatnym czy pozaakademickim.


Podczas trzydniowych spotkań będzie można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu. Udział w wydarzeniach pomoże w świadomym planowaniu kariery, pokaże istniejące narzędzia i możliwości. Dodatkowo organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie z nagrodami oraz przekazania swoich opinii i oczekiwań co do rozwoju kariery naukowej w Polsce.


Program pierwszego dnia dotyczyć będzie tematów związanych z budowaniem własnej pozycji naukowej, mobilnością oraz grantami badawczymi i stypendiami zagranicznymi, które zostaną zaprezentowane przez ich stypendystów i grantodawców.


Drugiego dnia uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką współpracy z sektorem nieakademickim poprzez przedstawienie doświadczeń zawodowych osób współpracujących z biznesem lub prowadzących własną firmę. Będą mieli również możliwość wzięcia udziału w mini-seminariach o tematyce związanej z nabywaniem umiejętności niezbędnych do współpracy z sektorem nieakademickim.


Trzeciego dnia odbędą się warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję podniesienia swoich kompetencji w zakresie umiejętności miękkich.


W grudniu w Warszawie odbędzie się także seminarium dla instytucji z logo HR Excellence in Research. Kampania edukacyjna będzie promowana w mediach społecznościowych i tradycyjnych.


Zespół projektowy, kierowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, tworzą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz firma Science PR.


Projekt Polaków uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną w konkursie ogłoszonym w ramach programu Horyzont 2020 dla członków europejskiej sieci EURAXESS, której celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym.


Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej znajduje się przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

 

EURAXESS / red.