Politechnika Krakowska ogłosiła listę kierunków studiów w dodatkowej rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Na bezpłatnych studiach stacjonarnych I stopnia do obsadzenia jest jeszcze 559 miejsc. We wrześniu można się będzie rekrutować m.in. na elekrotechnikę, energetykę, informatykę, inżynierię bezpieczeństwa, biotechnologię, inżynierię środowiska, technologię chemiczną czy gospodarkę przestrzenną.

 

Dodatkowa rekrutacja ruszy 1 września, wcześniej, bo już od 14 sierpnia można się będzie rejestrować na architekturę krajobrazu. Na studiach stacjonarnych I stopnia wolne miejsca (od kilku do kilkudziesięciu) zostały jeszcze na następujących kierunkach: architektura krajobrazu (Wydział Architektury), fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki), elektrotechnika, energetyka, informatyka (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), budownictwo, inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii i i infrastruktura komunalna (Wydział Inżynierii Środowiska), biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, nanotechnologie i nanomateriały, technologia chemiczna (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), inżynieria materiałowa, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (Wydział Mechaniczny).

 

Kandydaci zainteresowani dodatkową rekrutacją na PK dokonują elektronicznej rejestracji poprzez formularz dostępny na stronie uczelni www.pk.edu.pl w dziale „Rekrutacja”. Na studia stacjonarne I stopnia rejestracja będzie możliwa w terminie 1-13 września 2017 r., natomiast na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 18 września. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu będą mogli dokonać rejestracji w dniach od 14 sierpnia do 6 września br.

 

Szansę na podjęcie studiów mają także kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia na PK i którym - dzięki odwołaniu od wyniku matury wniesionemu do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji. Do 30 września 2017 r. mogą oni złożyć wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a uczelnia uwzględni zweryfikowany wynik matury. Przyjęcie na studia nastąpi, gdy nowy wyniki matury spełni kryteria punktowe, ustalone przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca na podstawie zweryfikowanego wyniku matury dotyczy wyłącznie rekrutacji na rok 2017/18 oraz tego kierunku studiów, o przyjęcie na który ubiegał się kandydat uprzednio.

 

Na rok akademicki 2017/18 Politechnika Krakowska przygotowała 3217 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia, a na wszystkich rodzajach i stopniach studiów ponad 5,5 tys. miejsc.